Program do monitorowania wideo - monitoringu wizyjnego. FAQ.

  Przed zakupem, licencjonowanie

 1. Jak długo ważna jest licencja ?
 2. Czy licencja jest przypisana do jednego komputera ?
 3. Przez jaki okres czasu mogę bezpłatnie pobierać i instalować nowe wersje programu ?
 4. Skasowałem/zgubiłem klucz licencyjny. Czy muszę ponownie płacić za program ?
 5. Użytkowanie, problemy techniczne

 6. Program działa szybciej pod Windows 32-bit czy pod Windows 64-bit ?
 7. Czy Ferro CCTV wykorzysta moc najnowszych procesorów wielordzeniowych ?
 8. Jak zaktualizować program, jeśli pojawi się nowa wersja ?
 9. Po podłączeniu drugiej (trzeciej, czwartej,...) kamery internetowej (USB) zatrzymuje się obraz z jednej z kamer lub pojawiają się błędy. Jaka może być przyczyna ?
 10. Nagrania są odtwarzane za szybko. Dlaczego tak się dzieje ?
 11. Jak przyspieszyć uruchamianie programu ?
 12. Baza danych programu jest uszkodzona. Jaka może być przyczyna ?
 13. Przenoszę program na inny komputer. Gdzie są przechowywane ustawienia ?
 14. Mam kartę DVR, ale program jej "nie widzi". Czy program będzie działać z moją kartą ?
 15. Po wpisaniu adresu IP mojej kamery sieciowej program pisze, że nie może odnaleźć obrazu. Jak skonfigurować kamerę sieciową ?
 16. Korzystam z komputera zdalnie (VNC, RealVNC, Radmin, etc.). Obraz z kamer nie jest odświeżany. Czy można coś z tym zrobić ?
 17. Obciążenie procesora wynosi 100%. Czy można coś z tym zrobić?
 18. Jak wyeliminować echo podczas nagrywania dźwięku?
 19. Program nie działa... Czy jest to ograniczenie wersji demonstracyjnej? 1. Jak długo ważna jest licencja ?

  Licencja jest bezterminowa. Oznacza to, że po dokonaniu opłaty, z programu można korzystać cały czas bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.


 2. Czy licencja jest przypisana do jednego komputera ?

  Licencja jest przeznaczona do używania na jednym komputerze. Nie można korzystać z tej samej licencji naraz na dwóch komputerach. Licencja nie jest jednak przypisana do konkretnego komputera - po odinstalowaniu programu z jednego komputera można go zainstalować na innym komputerze.

 3. Przez jaki okres czasu mogę bezpłatnie pobierać i instalować nowe wersje programu ?

  Aktualizacje w ramach tej samej, głównej wersji są zawsze bezpłatne. Za oznaczenie głównej wersji uznaje się cyfrę przed pierwszą kropką w numerze wersji. Aktualna główna wersja to 3.
  Tak więc, wszystkie nowe wersje, aż do pojawienia się wersji 4, można pobierać i instalować bez wnoszenia dodatkowych opłat.

  Aktualizację z wersji 3.x do wersji 4.x będzie można dokonać z 50% rabatem.
  Jeśli jednak zakupu licencji dokonano na mniej niż pół roku przed pojawieniem się kolejnej głównej wersji, aktualizacja do niej będzie bezpłatna!


 4. Skasowałem/zgubiłem klucz licencyjny. Czy muszę ponownie płacić za program ?

  Nie. Wystarczy do nas napisać i podać dane firmy (lub imię i nazwisko). Jak szybko to będzie możliwe prześlemy klucz ponownie. 5. Program działa szybciej pod Windows 32-bit czy pod Windows 64-bit ?

  Program działa z taką samą wydajnością w systemach w wersjach 32-bit i 64-bit.


 6. Czy Ferro CCTV wykorzysta moc najnowszych procesorów wielordzeniowych ?

  Tak. Ferro CCTV jest aplikacją wielowątkową. Im więcej procesorów lub rdzeni procesora w komputerze, tym większa szybkość programu i możliwość bezproblemowej obsługi większej liczby kamer. 7. Jak zaktualizować program, jeśli pojawi się nowa wersja ?

  Wystarczy pobrać i uruchomić nową wersję instalatora bez odinstalowywania poprzedniej wersji. Wszystkie ustawienia programu zostaną zachowane. 8. Po podłączeniu drugiej (trzeciej, czwartej,...) kamery internetowej (USB) zatrzymuje się obraz z jednej z kamer lub pojawiają się błędy. Jaka może być przyczyna ?

  Każda kamera USB powinna być podłączona do osobnego kontrolera USB (nie mylić z wejściem/portem USB). W przeciwnym wypadku jedna z kamer podłączona do tego samego kontrolera może nie działać z powodu braku wystarczającego pasma USB.
  Aby wyeliminować problem, należy:

  • zmniejszyć wartość parametru FPS do 5 kl./sek.
  • zmienić format wideo z RGB na YUV, I420 lub M-JPEG
  • podłączyć kamerę do innego kontrolera USB; w przypadku braku wolnego kontrolera, należy zastosować dodatkowy kontroler USB na karcie PCI


  Więcej informacji można znaleźć tu: Plik pomocy: Kamery USB (internetowe).


 9. Nagrania są odtwarzane za szybko. Dlaczego tak się dzieje ?

  Taka sytuacja może wystąpić, jeśli podczas przechwytywania obrazu z kamery sieciowej (Ferro Network Camera) nie wszystkie klatki są zapisywane z powodu zbyt małej wydajności systemu. Aby wyeliminować problem, należy ograniczyć wartość parametru FPS w ustawieniach kamery sieciowej lub zastosować szybszy procesor. 10. Jak przyspieszyć uruchamianie programu ?

  Szybkość uruchamiania programu jest uzależniona od liczby rekordów Dziennika zdarzeń. Aby zwiększyć szybkość uruchamiania programu, należy ograniczyć Maksymalną liczbę wpisów w Dzienniku zdarzeń do ok. 10 tys. 11. Baza danych programu jest uszkodzona. Jaka może być przyczyna ?

  Najczęstszą przyczyną uszkodzeń bazy danych są zakłócenia spowodowane przez monitor antywirusowy lub nagłe odcięcie zasilania. Jeśli program się nie uruchamia, należy przywrócić bazę danych z kopii zapasowej.
  Kopia bazy danych znajduje się w pliku FerroCCTV.bak. Standardowa lokalizacja pliku: C:\Documents and Settings\{Użytkownik}\Dane aplikacji\Ferro Software\Ferro CCTV\
  Aby rozwiązać problem, należy usunąć lub przenieść w inne miejsce plik FerroCCTV.db, a rozszerzenie pliku FerroCCTV.bak zamienić na .db


 12. Przenoszę program na inny komputer. Gdzie są przechowywane ustawienia ?

  Wszystkie ustawienia programu są przechowywane w pliku FerroCCTV.db w katalogu C:\Documents and Settings\{Użytkownik}\Dane aplikacji\Ferro Software\Ferro CCTV\.
  Aby wyeliminować konieczność ponownej konfiguracji programu, po instalacji Ferro CCTV na nowym komputerze, wystarczy podmienić ten plik. 13. Mam kartę DVR, ale program jej "nie widzi". Czy program będzie działać z moją kartą ?

  Prawdopodobnie w komputerze nie ma zainstalowanych odpowiednich sterowników WDM. W takiej sytuacji należy odinstalować aktualnie zainstalowane sterowniki, zrestartować komputer i zainstalować sterowniki WDM. Ferro CCTV obsługuje wszystkie karty DVR, do których dostępne są standardowe sterowniki WDM. Jeżeli producent karty nie dostarcza wraz ze sprzętem odpowiednich sterowników, program Ferro CCTV "nie zobaczy" takiej karty. Karty bez sterowników WDM mogą być używane tylko z programem dostarczonym przez producenta sprzętu.
  Więcej informacji można znaleźć tu: Plik pomocy: Lista sprawdzonych kart DVR. Karty DVR (przechwytujące).


 14. Po wpisaniu adresu IP mojej kamery sieciowej program pisze, że nie może odnaleźć obrazu. Jak skonfigurować kamerę sieciową ?

  W ustawieniach kamery sieciowej (Ferro Network Camera) należy, poza adresem IP kamery, podać pełną ścieżkę do obrazka. Informacja na ten temat powinna być dostępna w instrukcji obsługi kamery.
  Jeżeli instrukcja obsługi nie zawiera informacji potrzebnych do skonfigurowania kamery lub ustawienia domyślne kamery zostały zmienione przez użytkownika i nie są znane, wpisz adres IP kamery w polu "Ścieżka URL", kliknij "Wyszukaj kamery...", skasuj wszystkie "Adres(y) sieci do przeszukania" i kliknij "Wyszukaj teraz". Program nawiąże połączenie tylko z kamerą o podanym adresie IP i będzie się starał wyszukać ścieżkę do obrazu JPEG oraz prawidłową nazwę użytkownika i hasło.
  Więcej informacji można znaleźć tu: Plik pomocy: Konfiguracja kamery sieciowej (kamery IP).

  Jeśli nie uda się ustalić odpowiednich ustawień, można do nas napisać podając nazwę i model posiadanej kamery.


 15. Korzystam z komputera zdalnie (VNC, RealVNC, Radmin, etc.). Obraz z kamer nie jest odświeżany. Czy można coś z tym zrobić ?

  Program standardowo renderuje obraz z wykorzystaniem trybu DirectX 10. W trybie tym obraz może nie być wyświetlany poprawnie, jeśli korzystamy ze zdalnego połączenia. Aby rozwiązać problem, należy zaznaczyć opcję "Wyłącz zaawansowane renderowanie grafiki" i ponownie uruchomić program. 16. Obciążenie procesora wynosi 100%. Czy można coś z tym zrobić?

  Jeżeli przez dłuższy okres czasu obciążenie CPU jest maksymalne, to nagrywany lub odtwarzany obraz może nie być płynny. Aby ograniczyć użycie procesora, należy:


  Jeśli wymienione powyżej rozwiązania nie przyniosą spodziewanego skutku, konieczne jest zastosowanie szybszego procesora. Program jest zoptymalizowany do pracy z procesorami wielordzeniowymi firmy Intel. 17. Jak wyeliminować echo podczas nagrywania dźwięku?

  Echo powstaje wtedy, gdy dźwięk z głośników dociera do mikrofonu. Aby rozwiązać problem, należy wyłączyć głośniki lub odsłuch dźwięku z mikrofonu w ustawieniach programu.


 18. Program nie działa... Czy jest to ograniczenie wersji demonstracyjnej?

  Jedyne ograniczenie wersji demonstracyjnej polega na tym, że program obsługuje tylko jedną kamerę/kanał naraz.

  W innym przypadku program może nie działać z powodu złego ustawienia programu, złego ustawienia systemu operacyjnego, niekompatybilnego sprzętu lub usterki samego programu. W takim przypadku należy wysłać zgłoszenie pomocy technicznej bezpośrednio z programu (zakładka: Narzędzia | Zgłoszenie pomocy technicznej).


FERRO Software on TwitterStrona zabezpieczona przy pomocy sieciowego systemu do backupu - Ferro Backup System
Copyright © 2000 - 2021 FERRO Software. Wszelkie prawa zastrzeżone.   |Kontakt|