Zmiany i poprawki kolejnych edycji programu do monitoringu wideo - Ferro CCTV™

Poniżej prezentujemy dotychczasową listę poprawek i modyfikacji w programie oraz zadania, nad którymi pracujemy obecnie. Jednocześnie zachęcamy do zgłaszania własnych uwag i propozycji zmian.

FERRO Software on Twitter Aktualne wiadomości z firmy FERRO Software możesz śledzić w serwisie twitter.com/ferrosoftware


Historia aktualizacji

 • wersja 3.6.2 - 11 lipiec 2014 (bieżąca)
  • Przełączanie kanałów dostosowane do ekranow dotykowych (poprzez przeciągnięcie ekranu lewo-prawo)
  • Zwiększenie limitu wykorzystania pamięci RAM z 2 GB do 3 GB w systemach 32-bit i z 2 GB do 4 GB w systemach 64-bit
  • Poprawiony błąd związany z zamykaniem systemu przy stosowaniu parametru /noclose
  • Połączenie z serwerem FTP jest teraz nawiązywane w trybie pasywnym
  • Przy włączonej detekcji "Wysyłanie na FTP" i "Wysyłanie na e-mail" jest teraz realizowane tylko wtedy, gdy detekcja jest aktywna

 • wersja 3.6.1 - 6 kwiecień 2013
  • Dodana obsługa nowych kamer sieciowych
  • Drobne poprawki

 • wersja 3.6 - 22 sierpień 2011
  • Sterowanie PTZ (pan/tilt/zoom) dla obrotowych kamer analogowych
  • Sterowanie PTZ (pan/tilt/zoom) dla kamer USB poprzez wykorzystanie nadmiarowych pikseli matrycy
  • Sterowanie PTZ (pan/tilt/zoom) dla kamer IP: Axis, Foscam, Panasonic
  • Regulacja obiektywu (czas ekspozycji, przysłona, ostrość) dla kamer analogowych i cyfrowych
  • Wybór proporcji obrazu (Automatyczny, 4:3, 16:9)
  • Naprawiony błąd połączenia z kamerami sieciowymi na portach innych niż port TCP 80.

 • wersja 3.5.2 - 1 sierpień 2011
  • Poprawione wyświetlanie obrazu w proporcjach innych niż 4:3 (kamery DV i Full HD)

 • wersja 3.5.1 - 27 lipiec 2011
  • Usunięcie okna informującego o braku rejestracji programu w wersji Free

 • wersja 3.5 - 26 lipiec 2011
  • Nowy, szybki silnik synchronicznego odtwarzania nagrań
  • Obsługa kamer sieciowych MJPEG
  • Publikacja obrazu z kamer na stronie WWW i archiwizacja zdjęć na serwerze FTP
  • Wysyłanie zdjęć z kamer na skrzynkę e-mail (współpraca z detektorem ruchu)
  • Wizualna i dźwiękowa sygnalizacja aktywacji detektora (alarm)
  • Automatyczne ponawianie próby połączenia z kamerami sieciowymi
  • Nowy sposób automatycznej konfiguracji kamer sieciowych
  • Możliwość wyboru standardu TV analogowej (PAL/NTSC/SECAM)
  • Możliwość wyboru przestrzeni barw (RGB/YUV/YUY/I420)
  • Podgląd zdalny (strumieniowanie) niezależny od nagrywania
  • Każda sekwencja po detekcji ruchu lub dźwięku nagrywana do osobnego pliku
  • Lista zarejestrowany zdarzeń pozwalająca szybko przewinąć nagranie do czasu, kiedy wystąpiła detekcja ruchu/dźwięku
  • Oddzielne, precyzyjne suwaki przewijania nagrań wyskalowane w dobach, godzinach, minutach i sekundach
  • Szybkie odtwarzanie nagrań (nawet do 100x szybciej niż normalnie)
  • Możliwość kopiowania ustawień kamer pomiędzy profilami
  • Menu kontekstowe dla kamer w oknie podglądu
  • Wyeliminowanie problemu z kasowaniem bieżącego nagrania po zresetowaniu karty graficznej (np. po zastosowaniu kombinacji klawiszy CTRL-ALT-DEL)
  • Opcja "Wyłącz zaawansowane renderowanie grafiki" wyłącza okno podglądu typu VMR-9 i VMR-7 w celu zapewnienia większej kompatybilności
  • Zwiększenie stabilności działania programu poprzez wykluczenie z renderowania strumieni filtrów i kodeków firm trzecich
  • Zamykanie programu przed wejściem w stan wstrzymania i uruchamianie przy wznowieniu w celu poprawnego kończenia nagrań i odświeżania obrazu z kamer

 • wersja 3.1 - 24 wrzesień 2010
  • Możliwość instalacji i uruchamiania programu z konta z ograniczeniami (użytkownik standardowy, gość)
  • Automatyczne wznawianie połączeń z kamerami sieciowymi

 • wersja 3.0.4 - 18 sierpień 2010
  • Możliwość ukrycia okna z paskiem postępu przy uruchamianiu programu, ukrycia menu programu, zablokowania położenia okna i zablokowania możliwości zamykania programu przy pomocy parametrów wiersza poleceń
  • Ukrywanie okna z paskiem postępu przy uruchamianiu programu przy włączonej opcji Ukryj okno programu po uruchomieniu
  • Drobne poprawki zwiększające stabilność pracy programu

 • wersja 3.0.3 - 22 kwiecień 2010
  • Naprawiony błąd: Zatrzymany obraz przy uruchomieniu przechwytywania z uaktywnioną opcją "Wyłącz odsłuch z mikrofonów podczas przechwytywania"

 • wersja 3.0.2 - 19 kwiecień 2010
  • Poprawiona obsługa urządzeń z długimi nazwami
  • Poprawiona obsługa wielokanałowych kart przechwytujących
  • Maskowanie hasła dostępu do programu

 • wersja 3.0 - 8 kwiecień 2010
  • Wbudowany odtwarzacz (synchroniczne odtwarzanie nagrań z wszystkich kamer, wyszukiwanie i przewijanie wg czasu)
  • Wykonywanie zdjęć obrazu z podglądu (stop-klatka)
  • Powiększanie wybranego fragmentu obrazu (zoom)
  • Nowy interfejs użytkownika (ribbon)
  • Wygładzanie obrazu (antyaliasing)
  • Przyspieszenie wykonywania czasochłonnych operacji poprzez równoległe wykonywanie poleceń dla wszystkich kamer
  • Mniejsze zużycie zasobów poprzez możliwość ograniczenia szybkości przechwytywania (parametr FPS)
  • Możliwość wyłączenia odsłuchu dźwięku z mikrofonów podczas przechwytywania (wyeliminowanie echa)
  • Poprawiona synchronizacja ścieżek audio i wideo w nagraniach
  • Wyeliminowanie problemu z fragmentacją pamięci wirtualnej, który mógł prowadzić do zatrzymania pracy programu
  • Wyeliminowanie problemu z wyciekiem pamięci w module WMI, który mógł prowadzić do zatrzymania pracy programu
  • Ulepszone wyszukiwanie kamer IP w sieci lokalnej
  • Dostosowanie programu do systemu Windows 7
  • Podpis cyfrowy Microsoft Authenticode wszystkich składników programu  Jak aktualizować licencję z edycji 2.x do 3.x


 • wersja 2.3.3
  • Poprawiony błąd odczytu liczników WMI pod systemem Windows Vista
  • Poprawiony błąd ustawienia okna podglądu przy zmaksymalizowanym rozmiarze okna programu
  • Poprawiony błąd rejestrowania licencji

 • wersja 2.3.1
  • Poprawiony błąd mechanizmu wyszukiwania dostępnych urządzeń przechwytujących

 • wersja 2.3
  • Nowy interfejs użytkownika
  • Dodany harmonogram przechwytywania
  • Dodany tryb kompaktowy
  • Dodana opcja "Zawsze na wierzchu"
  • Drobne poprawki

 • wersja 2.2.2
  • Dwukrotne zmniejszenie obciążenia procesora przy przechwytywaniu obrazu z kamer IP poprzez optymalizację algorytmu dekodowania klatek JPEG (wykorzystanie zestawu instrukcji MMX)
  • Usunięta ustarka związana z obsługą liczników wydajności WMI, która mógła prowadzić do nieoczekiwanego wyłączenia programu po kilkunastu godzinach pracy

 • wersja 2.2
  • Wprowadzone udostępnianie strumieni wideo w sieci komputerowej (strumieniowanie) - możliwość podglądu obrazu z kamer z dowolnego komputera lub urządzenia przenośnego podłączonego do sieci komputerowej i wyposażonego w program Windows Media Player
  • Dodana funkcja automatycznego wyszukiwania i konfiguracji kamer sieciowych (kamer IP)
  • Dodany moduł pomocy technicznej - możliwość wysłania raportu technicznego z programu do firmy Ferro Software
  • Dodane liczniki wydajności systemu (obciążenie procesora, obciążenie sieci, szybkość zapisu na dysku)
  • Dodane zapamiętywanie położenia okna programu na pulpicie
  • Poprawiona obsługa stanu wstrzymania (hibernacji)
  • Dodana obsługa nowych kamer IP firm EDIMAX i Trendent (edycje LAN i WiFi)
  • Poprawiona obsługa wielokanałowych kart DVR bazujących na pojedynczym chipsecie
  • Zaktualizowana lista obsługiwanych kamer

 • wersja 2.1.2
  • Poprawki w obsłudze strumieni audio

 • wersja 2.1.1
  • Zmiany w obsłudze kart DVR

 • wersja 2.1
  • Wprowadzona obsługa kamer IP (kamer sieciowych)
  • Wprowadzona obsługa kart DVR (wielokanałowych kart przechwytujących)
  • Zmniejszenie obciążenia procesora poprzez renderowanie obrazu bezpośrednio do pamięci karty graficznej
  • Poprawione drobne błędy (ustawienie znacznika czasu, zmniejszanie okna programu, suwak detekcji ruchu)

 • wersja 2.0
  • Nowy silnik renderujący
  • Obsługa do 9 urządzeń wideo i audio
  • Detekcja dźwięku
  • Usprawniona detekcja ruchu
  • Zmiana formatu zapisu nagrań z AVI na WMF (Windows Media Video i Windows Media Audio)
  • Wewnętrzna kompresja MPEG-4 - brak konieczności stosowania zewnętrznych kodeków audio i wideo
  • Znacznik czasowy wkomponowany w obraz

 • wersja 1.7
  • Dodana możliwość nagrywania dźwięku
  • Dodana możliwość przełączania wejść (kanałów) w kartach wideo i w kartach telewizyjnych
  • Dodana obsługa trybu wstrzymania komputera
  • Poprawiona opcja wyboru formatu wideo
  • Poprawiona obsługa formatu wideo YUV
  • Usprawniony moduł detekcji ruchu i nagrywania poklatkowego
  • Kilka drobnych usprawnień i poprawek w module nagrywania

 • wersja 1.5
  • Dodanie opcji ukrywania okna programu - praca w tle
  • Możliwość ustalenia własnych ograniczeń długości nagrywania lub wielkości pliku
  • Dodana opcja pozwalająca na wyłączenia automatycznego zwalniania miejsca na dysku
  • Wprowadzony nowy sposób renderowania strumienia wideo (eliminacja problemów z niektórymi kartami wideo)
  • Przyspieszenie budowania listy plików w Odtwarzaczu
  • Wyświetlanie parametrów nagrania bez konieczności ładowania pliku
  • Poprawiona funkcja wyszukiwania nagrań z określonego terminu
  • Modernizacja interfejsu użytkownika

 • wersja 1.4
  • Dodana funkcja detekcji ruchu - nagrywanie jest realizowane tylko w czasie wykrycia ruchu obiektów znajdujących się w kadrze
  • Dodana funkcja nagrywania poklatkowego - ograniczenie szybkości nagrywania
  • Kilka drobnych poprawek w module odtwarzania

 • wersja 1.36
  • Dodana funkcja zapisu ustawień kompresorów

 • wersja 1.3
  • dodana obsługa nowych kamer USB i kart telewizyjnych

 • wersja 1.2
  • automatyczne usuwanie najstarszego zapisu w przypadku braku miejsca na dysku
  • możliwość odświeżania listy plików ze zdalnego komputera poprzez siec LAN (po kliknięciu odśwież w Ferro CCTV - Odtwarzacz nagrywanie jest przełączane do nowego pliku)
  • wyszukiwanie zapisu wg daty i czasu


Informacje prasowe

26 lipca 2011 r. - Firma FERRO Software wydała nową wersję uniwersalnego oprogramowania do monitoringu wideo - Ferro CCTV.

W wersji 3.5 wprowadzono obsługę kamer sieciowych w trybie M-JPEG. W trybie tym program potrafi płynnie dostosować liczbę renderowanych klatek, aby zrównoważyć obciążenia komputera przy obsłudze wielu kamer naraz. Moduł obsługi kamer sieciowych został przy okazji przebudowany tak, że większość popularnych kamer jest teraz konfigurowana w pełni automatycznie.
Również w przypadku kamer podłączanych poprzez złącze USB wprowadzona została istotna zmiana, która pozwala ograniczyć obciążenie komputera. Od teraz można skonfigurować kamerę internetową w ten sposób, aby kodowała obraz z wykorzystaniem przestrzeni barw YUV. Dzięki temu można ograniczyć wykorzystanie przepustowości łącza USB o 50-60% w stosunku do modelu RGB i tym samym korzystać z kilku kamer podłączonych do tego samego kontrolera.

Wersja 3.5 wprowadza możliwość publikacji obrazu z kamer na stronie WWW, zarówno w formie obrazu JPEG, jaki i płynnego strumienia audio-video w formacie WMV. Wysyłając obraz do Internetu można dodatkowo uaktywnić archiwizację zdjęć na serwerze FTP, co może się przydać w przypadku zniszczenia lub kradzieży komputera służącego do monitoringu. W podobny sposób można wykorzystać nową funkcję wysyłania zdjęć z kamer na wskazany adres e-mail. Wysyłka może odbywać się w ustalony odstępach czasu lub po uaktywnieniu detektora ruchu.

Zmiany w wersji 3.5 dotyczą także wbudowanego odtwarzacza. Od podstaw został napisany silnik synchronicznego renderowania nagrań, dzięki czemu zmniejszyło się użycie procesora i zapotrzebowanie na pamięć RAM. W nowej wersji dodano suwaki wyskalowane w dobach, godzinach, minutach i sekundach, które pozwalają na precyzyjne przewijanie nagrań. Szybki przegląd i przewinięcie nagrania do miejsca, w którym została wykryta detekcja ruchu lub dźwięku, daje natomiast nowa lista zdarzeń. Zmiany te uzupełnia opcja szybkiego odtwarzania, dzięki której można przejrzeć zarejestrowany materiał z prędkością 100 razy szybszą niż normalnie.

Poza zmianami w samym programie zmianie uległ też sposób licencjonowania i ograniczenia wersji niezarejestrowanej. Od bieżącego wydania można bezpłatnie korzystać w programie z jednej kamery w celach niekomercyjnych. Czasowe ograniczenia działania programu zostały zniesione.
8 kwietnia 2010 r. - Firma FERRO Software wydała nową wersję programu do monitoringu wideo - Ferro CCTV 3.

Program Ferro CCTV umożliwia stworzenie systemu monitoringu wideo, który pozwoli zabezpieczyć mieszkanie, sklep, biuro lub samochód pozostawiony na parkingu. Obsługuje popularne kamery internetowe podłączane do portu USB, kamery sieciowe (kamery IP) oraz wielokanałowe karty do cyfrowej rejestracji obrazu (DVR).

Trzecia wersja programu została wzbogacona o nowy interfejs oparty o wstążki (ribbon), który pozwala użytkownikowi na łatwiejszy dostęp do często używanych poleceń. Użytkownicy nowych kart graficznych będą zadowoleni z nowego, bardziej wyraźnego podglądu z kamer. Program w nowej wersji dysponuje bowiem możliwością wygładzania obrazu (antyaliasing). Zadowoleni będą także posiadacze wielordzeniowych procesorów. Program jest w stanie równolegle wykonywać czasochłonne operacje, co przekłada się na szybsze działanie. Nowa wersja zawiera wbudowany odtwarzacz nagrań, który potrafi zsynchronizować i równocześnie wyświetlić nagrania z kilku kamer. Suwak przewijania daje możliwość ustawienia miejsca odtwarzania wg daty i godziny zarejestrowania materiału.

Dodatkowo w nowej wersji wprowadzono możliwość wykonywania stop-klatki, powiększania wybranego fragmentu obrazu (zoom cyfrowy) oraz dostosowano program do systemu Windows 7.
Bystra, 12 grudnia 2008 r. - Firma FERRO Software wydała wersję 2.3 programu do monitoringu wideo Ferro CCTV.

Program Ferro CCTV umożliwia stworzenie systemu monitoringu wideo, który pozwoli zabezpieczyć mieszkanie, sklep, biuro lub samochód pozostawiony na parkingu. Obsługuje popularne kamery internetowe podłączane do portu USB, kamery sieciowe (kamery IP) oraz wielokanałowe karty do cyfrowej rejestracji obrazu (DVR).

W aktualnej wersji wprowadzony został nowy interfejs użytkownika. Jest on dopasowany stylowo do systemu Vista, jednak nowym wyglądem programu można cieszyć się również w innych wersja systemu Windows. Inną ważną zmianą jest tryb kompaktowy, który pozwala na ukrycie wszystkich elementów sterujących i wyświetlanie tylko obrazu z kamer.

Do nowej wersji został dodany harmonogram przechwytywania, który pozwala na dokładne określenie terminu włączania i wyłączania zapisu nagrań lub strumieniowania.

Oprócz nowości widocznych na pierwszy rzut oka, w wersji 2.3 poprawiono sporo błędów zauważonych w poprzednich wersjach oraz zoptymalizowano szereg algorytmów odpowiedzialnych za renderowanie strumieni wideo.
Bystra, 26 września 2008 r. - Firma FERRO Software wydała nową wersję programu do monitoringu wideo Ferro CCTV 2.2.

W nowej wersji wprowadzone zostało strumieniowanie, czyli udostępnianie sygnału audio-video w sieci komputerowej. Dzięki temu użytkownik ma możliwość podglądu obrazu z kamer z dowolnego komputera lub urządzenia przenośnego PDA, podłączonego do Internetu i wyposażonego w program Windows Media Player.

Kolejną nowością jest funkcja automatycznego wyszukiwania i konfiguracji kamer IP podłączonych do lokalnej sieci komputerowej. Program posiada w swojej bazie ustawienia dla blisko 200 modeli kamer sieciowych. Po podłączeniu kamery program sam wyszuka jej adres IP, ustawi ścieżkę URL do obrazu, a nawet spróbuje ustalić nazwę użytkownika i hasło dostępu korzystając z listy standardowych haseł stosowanych przez producentów kamer.

Poza obsługą kamer sieciowych program współpracuje również z setkami modeli kamer USB, kart DVR i kart telewizyjnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników, w nowej wersji wprowadzono moduł pomocy technicznej, który zbiera informacje na temat sprzętowej konfiguracji komputera. Dzięki temu szybciej będzie można uzyskać pomoc w przypadku pojawienia się problemów z obsługą danego urządzenia.

W wersji 2.2 zaimplementowano także liczniki wydajności systemu najbardziej istotne w programie do monitoringu wideo, rejestrujące takie parametry jak: obciążenie procesora, obciążenie sieci komputerowej oraz szybkość zapisu danych na dysku twardym.

Ferro CCTV 2 umożliwia stworzenie systemu monitoringu wideo, który pozwoli zabezpieczyć mieszkanie, sklep, biuro lub samochód pozostawiony na parkingu. Obsługuje popularne kamery internetowe podłączane do portu USB, kamery sieciowe oraz wielokanałowe karty do cyfrowej rejestracji obrazu (DVR).
Bystra, 15 kwietnia 2008 r. - Firma FERRO Software wydała drugą edycję programu do monitoringu wideo Ferro CCTV.

Program Ferro CCTV 2 umożliwia stworzenie systemu monitoringu wideo, który pozwoli zabezpieczyć mieszkanie, sklep, biuro lub samochód pozostawiony na parkingu. Obsługuje popularne kamery internetowe podłączane do portu USB oraz wielokanałowe karty do cyfrowej rejestracji obrazu (DVR).

W nowej edycji programu wprowadzono możliwość równoczesnego podglądu i rejestracji obrazu z 9 kamer. Do istniejącego już wcześniej detektora ruchu dodano detektor dźwięku. Detektory włączają nagrywanie tylko wtedy, gdy obiekt znajdujący się w kadrze kamery porusza się lub gdy w pobliżu mikrofonu słychać rozmowę. Dzięki temu, zapisany materiał zawiera tylko te fragmenty, w których "coś się dzieje". Pozwala to na szybsze przejrzenie plików z nagraniami oraz oszczędza miejsce na dysku.

Ze względu na oszczędności przy zapisie, w komputerze można przechowywać nagrania przez wiele tygodni. Kiedy zaczyna brakować przestrzeni dyskowej, program sam zwalnia miejsce, usuwając najstarsze nagrania. Monitorowanie może się zatem odbywać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Wprowadzony nowy format zapisu plików - Windows Media Video, eliminuje potrzebę stosowania zewnętrznych kodeków, takich jak DivX czy XVid. Wkomponowany w obraz znacznik czasowy pozwala ustalić kiedy zarejestrowane zdarzenie miało miejsce. Nagrania można przeglądać na stacjonarnym odtwarzaczu DVD lub w komputerze, przy pomocy dowolnego odtwarzacza wideo
Bielsko-Biała, 18 maja 2007 r. - Firma FERRO Software poinformowała o wydaniu Ferro CCTV 1.7 -- nowej wersji pakietu oprogramowania służącego do monitoringu wideo.

Ferro CCTV umożliwia zbudowanie własnego systemu do monitorowania pomieszczeń i terenów otwartych. Pakiet zawiera program do rejestracji obrazu z kamery oraz program do odtwarzania nagrań. Taki zestaw idealnie nadaje się do zastosowań domowych (monitorowanie garażu, ogrodu, parkingu), jak i do ochrony niewielkich firm (monitorowanie sklepu, biura, hali produkcyjnej).

Ferro CCTV współpracuje z większością dostępnych na rynku kamer internetowych podłączanych do portu USB. Istnieje również możliwość wykorzystania kamer VHS, DV lub CCTV podłączonych do komputera poprzez kartę telewizyjną lub kartę wideo. W programie można stosować popularne kodeki DivX, co w połączeniu z detekcją ruchu i nagrywaniem poklatkowym, daje możliwość przechowywania na dysku komputera wielu miesięcy nagrań.

W najnowszej wersji wprowadzona została możliwość rejestracji dźwięku. Poprawiono możliwość wyboru formatu wideo, udoskonalono algorytmy detekcji ruchu oraz wyeliminowano kilka drobnych błędów.FERRO Software on TwitterStrona zabezpieczona przy pomocy sieciowego systemu do backupu - Ferro Backup System
Copyright © 2000 - 2021 FERRO Software. Wszelkie prawa zastrzeżone.   |Kontakt|