Instrukcja obsługi programu do monitoringu wideo - Ferro CCTV™Copyright © 2000 - 2011 FERRO Software. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez ostrzeżenia. Nazwy innych produktów i firm wzmiankowane w tym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odnośnych firm lub właścicieli tychże znaków towarowych.
 I. Wprowadzenie

Oprogramowanie NVR do monitoringu wideo z obsługą kamer IP, USB i kart DVR/TV

Ferro CCTV™ to uniwersalny program do obsługi kamer cyfrowych i analogowych, dzięki któremu małym kosztem zbudujesz własny system monitoringu wideo. Zabezpieczysz mieszkanie, działkę lub samochód pozostawiony na parkingu. Możesz zdalnie kontrolować własną firmę, magazyn, sklep lub biuro. Program Ferro CCTV™ to profesjonalna ochrona Twojego mienia.

Ferro CCTV™ - profesjonalna ochrona

Podgląd obrazu z kamer i nagrywanie

Ferro CCTV™ pozwala oglądać obraz z dziewięciu kamer i odsłuchiwać dźwięk z dziewięciu mikrofonów. Obrazy i dźwięki mogą być równocześnie zapisywane na dyskach twardych komputera. Stosowany format zapisu - Windows Media Video - wykorzystuje wydajny algorytm kompresji MPEG-4, który eliminuje konieczność stosowania zewnętrznych kodeków (DivX, XVid, H.264).

Detekcja ruchu i detekcja dźwięku

Ferro CCTV jest wyposażony w detektor ruchu i detektor dźwięku, które włączają nagrywanie tylko wtedy, gdy   obiekt znajdujący się w kadrze kamery porusza się lub gdy w pobliżu mikrofonu słychać rozmowę. Dzięki    temu, zapisany materiał audiowizualny zawiera tylko te fragmenty, w których "coś się dzieje". W ten sposób    zaoszczędzisz miejsce na dysku oraz szybciej przejrzysz pliki z nagraniami. Detekcja działa również z kamerami, które nie posiadają wbudowanych detektorów.
Podgląd z kamer wideo
Konsola programu Ferro CCTV™ - podgląd obrazu z kamerOszczędność miejsca na dysku

Ze względu na oszczędności przy zapisie wynikające z zastosowania wydajnej kompresji, zapisu poklatkowego oraz stosowania detektorów, możesz przechowywać w komputerze nagrania przez wiele miesięcy. Kiedy zacznie brakować przestrzeni dyskowej, program sam zwolni miejsce, usuwając najstarsze nagrania. Monitorowanie może się odbywać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wystarczy tylko uaktywnić opcję automatycznego włączania zapisu po uruchomieniu komputera.

Zabezpieczenie dostępu do programu

Dostęp do programu można zabezpieczyć za pomocą hasła lub poprzez ukrycie jego okna głównego. Ukryty program działa "w tle", ale jest niewidoczny dla innych użytkowników komputera.

Obsługa różnych kamer i kart DVR

Jako źródło sygnału można stosować popularne kamery internetowe podłączane do komputera poprzez port USB, kamery IP wpinane do sieci LAN (kamery sieciowe), bezprzewodowe kamery IP korzystające z sieci WiFi, wielokanałowe karty DVR lub karty telewizyjne.

Znacznik czasowy

Do obrazu z każdej kamery dodawany jest znacznik czasowy (data i godzina), który pozwala ustalić, kiedy zarejestrowane zdarzenie miało miejsce. Obok znacznika może być wyświetlany dowolny tekst wprowadzony przez użytkownika (np. opis kadru). Umiejscowienie napisu i jego wygląd można zmieniać ustawiając kursor w wybranym miejscu ekranu i wybierając kolor, rozmiar i rodzaj czcionki.

Synchroniczne odtwarzanie nagrań

Nagrania można przeglądać na stacjonarnym odtwarzaczu DVD lub w komputerze, przy pomocy dowolnego odtwarzacza wideo (Windows Media Player, Ferro Cyfrowy Magnetowid). Najwygodniej jednak przeglądać nagrania we wbudowanym w program odtwarzaczu, który wyświetla zsynchronizowany obraz z wszystkich kamer. Suwak przewijania odzwierciedla czas zarejestrowania materiału, a przyciski "do przodu" i "do tyłu" pozwalają na przewinięcie nagrania do punktu, w którym coś się działo (nastąpiła detekcja ruchu lub dźwięku).

Ferro CCTV. Program obsługuje kamery internetowe (kamery USB), kamery przemysłowe (kamery CCTV), kemery DV, kamery VHS, karty PVR, karty DVR


Stop-klatki i zoom cyfrowy

Zarówno w trybie monitorowania, jak i w trybie odtwarzania nagrań można wykonywać tzw. stop-klatki. Uchwycony w danym momencie obraz można zapisać do pliku, wydrukować lub otworzyć w edytorze obrazów. Oba tryby posiadają także możliwość przybliżania obrazu (zoom) nawet, jeśli stosujemy kamery, które nie posiadają tego typu funkcji.

Podgląd zdalny (strumieniowanie)

Program Ferro CCTV posiada wbudowany serwer multimediów, który udostępnia obraz i dźwięk z wybranych kamer w sieci komputerowej. Podgląd strumieni audio-video może odbywać się poprzez sieć lokalną lub Internet. Strumień emitowany jest w popularnym formacie ASF/WMV. Można go odtwarzać w dowolnym programie obsługującym ten format, np.: Windows Media Player (system Windows), VLC media player (systemy Windows, Linux, Mac OS), MPlayer (systemy Windows, Linux, Mac OS).

Poniżej znajduje się kilka zrzutów ekranowych z programu:  Pobierz program » Kup teraz »
Kliknij Pobierz, aby pobrać bezpłatną wersję programu Ferro CCTV™
Wersja bezpłatna (free) pozwala na obsługę tylko jednej kamery.
Kliknij Zamów teraz i wybierz z ilu kamer chcesz korzystać.
Następnie wypełnij formularz i wyślij zamówienie.

Nasze pozostałe programy

Oferta dla dystrybutorów Ferro Backup System - rozwiązanie do archiwizacji i backupu danych dla firm i instytucji
Wykonaj kopię zapasową danych przechowywanych na komputerach podłączonych do Twojej sieci firmowej


 II. Tryb: Monitorowanie

1. Sterowanie

Karta Sterowanie w trybie monitorowania daje możliwość wykonywania podstawowych czynności związanych z monitoringiem oraz zawiera informacje na temat najważniejszych parametrów działania programu i systemu operacyjnego. W zależności od wybranych ustawień, w oknie podglądu może być wyświetlany obraz z wszystkich dziewięciu kamer, z kamer od pierwszej do czwartej lub od piątej do ósmej. Obraz z każdej kamery może być też wyświetlany osobno. Podgląd z kamer może być wyświetlany w oknie lub na pełnym ekranie.


Podgląd z kamer wideo

Podgląd obrazu z kamer wideoOpis dostępnych poleceń:

 • Tryby - przełączanie trybu działania programu
  • Monitorowanie
  • Odtwarzanie nagrań
 • Kamera
  • 1 - podgląd z kamery nr 1. Klawisz skrótu: 1
  • 2 - podgląd z kamery nr 2. Klawisz skrótu: 2
  • 3 - podgląd z kamery nr 3. Klawisz skrótu: 3
  • 4 - podgląd z kamery nr 4. Klawisz skrótu: 4
  • 5 - podgląd z kamery nr 5. Klawisz skrótu: 5
  • 6 - podgląd z kamery nr 6. Klawisz skrótu: 6
  • 7 - podgląd z kamery nr 7. Klawisz skrótu: 7
  • 8 - podgląd z kamery nr 8. Klawisz skrótu: 8
  • 9 - podgląd z kamery nr 9. Klawisz skrótu: 9
  • 1-4 - podgląd obrazu z kamer od 1 do 4. Klawisz skrótu: D
  • 5-8 - podgląd obrazu z kamer od 5 do 8. Klawisz skrótu: F
  • 1-9 - podgląd obrazu z kamer od 1 do 9. Klawisz skrótu: A
 • Przechwytywanie
  • Czas - wyświetla informacje na temat długość nagrania
  • Start - uruchamia przechwytywanie. Nagrywanie lub strumieniowanie będzie realizowane tylko dla tych kamer, dla których została uaktywniona opcja przechwytywania
  • Zdjęcie - wykonuje stop-klatkę bieżącego obrazu
  • Stop - zatrzymuje przechwytywanie
 • Statystyki
  • CPU - aktualne użycie procesora przez program
  • RAM - aktualne użycie pamięci fizycznej przez program
  • Dysk - aktualna szybkość zapisu danych przez program na dyskach twardych
  • Pliki - liczba zapisywanych plików
  • Sieć - aktualna szybkość wysyłania danych poprzez wszystkie interfejsy sieciowe wyliczany zbiorczo dla całego systemu operacyjnego
  • Połącz. - liczba podłączonych klientów do strumienia podglądu zdalnego (strumieniowania)
 • Miejsce na dysku - wyświetla poziom zajętości dla pierwszych trzech dysków twardych wykorzystywanych do zapisu nagrań
 • Powiększenie - grupa przycisków służących do sterowania powiększeniem obrazu z kamer (zoom)
  • (+) - Przybliżenie. Klawisz skrótu: Num +
  • (--) - Oddalenie. Klawisz skrótu: Num -

2. Ustawienia kamer

Karta Ustawienia kamer służy do wyboru źródeł przechwytywania oraz formatów dla strumieni audio i wideo. Można uaktywnić nagrywanie, skonfigurować detektory ruchu i dźwięku, ustawić jakość nagrania oraz miejsce zapisu plików. Dla każdej kamery można włączyć znacznik czasowy i określić parametry jego wyświetlania. Ustawienia kamer można modyfikować tyko przy wyłączonym przechwytywaniu (karta Sterowanie).


Ustawienia kamer

Ustawienia kamer

Opis dostępnych poleceń:
 • Kamera - umożliwia wybranie kamery do zmiany ustawień. Wszystkie poniższe ustawienia będą się odnosiły do wybranej kamery
 • Profil - umożliwia resetowanie i kopiowanie ustawień pomiędzy profilami
 • Detekcja - informuje o wykryciu ruchu lub dźwięku. Wykrycie ruchu lub dźwięku jest również sygnalizowane żółtą ramką otaczającą obraz z kamery
Opis dostępnych opcji:

Profil kamery
 • Kamera aktywna - aktywuje lub deaktywuje profil kameryŹródło sygnału

 • Wideo
  • Aktywne - aktywuje lub deaktywuje strumień wideo
  • Urządzenie - kamera USB, karta DVR, karta wideo, karta TV lub kamera sieciowa (IP), z którego ma być przechwytywany obraz. Jeśli to pole nie zawiera żadnych pozycji, należy sprawdzić czy urządzenie jest poprawnie zainstalowane w systemie, czy jest ono podłączone do komputera i czy nie jest używane przez inny program. Zobacz też: Lista obsługiwanych kamert i kart DVR
  • [...] Właściwości urządzenia - umożliwia zmianę ustawień danego urządzenia. Zobacz też: Konfigurowanie kamery sieciowej
  • Format - rozmiar przechwytywanego obrazu. Im większe wymiary, tym lepszy obraz, ale też większe obciążenie procesora i większe pliki przy zapisie strumienia na dysku
  • FPS - szybkość przechwytywania obrazu wyrażona w klatkach na sekundę (ang. Frames per Second). Im wyższy FPS, tym płynniejszy obraz, ale też większe obciążenie procesora i większe pliki przy zapisie strumienia na dysku. Przy większej liczbie kamer, zaleca się ograniczenie wartości tego parametru do ok. 10 kl./s
  • System TV - standard telewizji analogowej. Ustawienie to ma zastosowanie w przypadku kamer analogowych podłączonych do kart DVR. Pozwala określić w jakim systemie pracuje kamera (PAL, NTSC, etc.). Ustawienie niewłaściwego systemu telewizyjnego może powodować, że obraz z kamery będzie niestabilny.
 • Audio
  • Aktywne - aktywuje lub deaktywuje strumień audio
  • Urządzenie - mikrofon wbudowany w kamerę lub mikrofon podłączony do karty dźwiękowej, z którego ma być przechwytywany dźwięk. Jeśli to pole nie zawiera żadnych pozycji, należy sprawdzić czy urządzenie jest poprawnie zainstalowane w systemie i czy jest ono podłączone do komputera.
  • [...] Właściwości urządzenia - umożliwia zmianę ustawień danego urządzenia
  • Format - częstotliwości próbkowania dźwięku. Aktualna wersja nie umożliwia zmiany tego parametru (stosowany jest domyślny format urządzenia)


Podgląd i odsłuch
 • Obraz - włącza lub wyłącza podgląd na żywo obrazu z kamery. Jeżeli program wykorzystywany jest tylko do rejestracji nagrań, można wyłączyć podgląd obrazu na żywo, aby zmniejszyć obciążenie procesora.
  • Proporcje - skalowanie obrazu (Automatyczne, 4:3, 16:9)
 • Dźwięk - włącza lub wyłącza odsłuch na żywo dźwięku z mikrofonu. Wyłączenie odsłuchu pozwala wyeliminować efekt echa, jeśli głośniki są ustawione blisko mikrofonu.
  • Głośność - regulacja głośności odsłuchu z mikrofonu. Ustawienie głośności odsłuchu nie jest związane z siłą dźwięku przy zapisie nagrania do pliku. Głośność nagrywania jest ustawiana automatycznie.
 • Zdalny - włącza lub wyłącza podgląd zdalny (strumieniowanie). Po włączeniu podglądu zdalnego program działa jako serwer multimediów i udostępnia obraz i dźwięk z kamery w sieci komputerowej w formacie ASF. Szczegółowe informacje: Wskazówki dotyczące udostępniania strumienia w sieci (strumieniowania)
  • Port połączenia - port TCP, na którym program udostępnia strumień multimedialny z kamery.


Przechwytywanie
Przechwytywanie pozwala na rejestrację nagrań na dysku komputera, przesyłanie obrazu z kamer na serwer FTP i wysyłanie zdjęć z kamer na wskazany adres e-mail. Przy włączonej detekcji ruchu lub dźwięku przechwytywanie jest realizowane tylko wtedy, gdy detektor jest aktywny (podczas poruszania się obiektu w kadrze kamery).
Przechwytywanie uruchamiane jest przyciskiem START znajdującym się na karcie Sterowanie
 • Zapis na dysku - uaktywnia lub dezaktywuje zapis do pliku
  • Ścieżka - ścieżka do katalogu, w którym mają być zapisywane nagrania. Nazwy plików mają następujący format: rok-miesiąc-dzień-[Kamera-NR]-godzina-minuta-sekunda.wmv
  • Jakość - określa jakość obrazu i dźwięku zapisywanego do pliku lub udostępnianego w sieci komputerowej. Dostępne są następujące wartości:
   • Doskonała - bitrate 2 Mb/s (ok. 900 MB/godz.)
   • Wysoka - bitrate 1 Mb/s (ok. 450 MB/godz.)
   • Średnia - bitrate 500 kb/s (ok. 200 MB/godz.)
   • Niska - bitrate 250 kb/s (ok. 100 MB/godz.)
   • Słaba - bitrate 100 kb/s (ok. 40 MB/godz.)
 • Wysyłanie na FTP (tylko wersje Std i Pro) - uaktywnia lub dezaktywuje przesyłanie obrazu z kamery na serwer FTP w formacie JPG. Funkcja ta umożliwia publikację obrazu z kamery na stronie WWW oraz archiwizację sekwencji plików JPG na serwerze FTP.
  • Połączenie - wyświetla bieżące ustawienia połączenia z serwerem FTP. Przycisk TEST pozwala sprawdzić czy ustawienia są poprawne.
   • Serwer FTP - adres serwera FTP, np. ftp.test.com
   • Ścieżka - katalog na serwerze FTP, w którym ma być zapisywany plik JPG. Znak / określa katalog główny (root). Podany katalog musi istnieć.
   • Nazwa pliku - nazwa pliku JPG, pod jaką będzie zapisywany bieżący obraz z kamery, np. kamera_1.jpg.
   • Użytkownik - nazwa użytkownika. Wskazany użytkownik musi posiadać prawa do zapisu, modyfikacji i usuwania plików na serwerze FTP.
   • Hasło - hasło dostępu
  • Częstotliwość - określa jak często wykonywać zdjęcie obrazu z kamery i przesyłać je na serwer. Mniejsze wartości pozwalają uzyskać płynniejszy obraz z kamery (publikowany na stronie WWW), ale bardziej obciąża sieć (upload) i komputer.
  • Archiwizacja - po włączeniu tej opcji program pozostawia na serwerze FTP określoną liczbę kolejnych plików JPG. Pozwala to na zachowanie sekwencji zdjęć z kamery, nawet jeśli komputer lub kamera ulegnie zniszczeniu lub kradzieży. Funkcja ta działa w następujący sposób: przed wgraniem na serwer nowego obrazu JPG, nazwa poprzedniego pliku JPG znajdującego sie już na serwerze FTP jest zmieniana na nazwę w formacie "back_[DATA-GODZINA]_[ORYGINALNA_NAZWA_PLIKU]". Jeśli liczba plików o nazwach w podanym formacie jest większa od liczby określonej parametrem Archiwizacja, program usuwa z serwera FTP nadmiarowe pliki zaczynając od najstarszych.
 • Wysyłanie na e-mail (tylko wersje Std i Pro) - uaktywnia lub dezaktywuje wysyłanie obrazu z kamery na skrzynkę e-mail w formacie JPG. Funkcja ta, szczególnie w połączeniu z detekcją ruchu, pozwala na poinformowanie użytkownika o zaistniałej sytuacji za pomocą wiadomości e-mail. Podobnie jak funkcja archiwizacji na serwerze FTP, funkcja ta może też służyć jako dodatkowe zabezpieczenie w przypadku kradzieży lub zniszczenia kamery lub komputera.
  • Połączenie - wyświetla bieżące ustawienia połączenia z serwerem poczty wychodzącej (SMTP). Przycisk TEST pozwala sprawdzić czy ustawienia są poprawne.
   • Adres e-mail - adres skrzynki pocztowej
   • Serwer SMTP - adres serwera poczty wychodzącej, np. poczta.neostrada.pl
   • Port - port połączenia z serwerem SMTP. Standardowe porty dla usługi SMTP to: 25, 587 lub 465.
   • Użytkownik - nazwa użytkownika skrzynki pocztowej
   • Hasło - hasło dostępu
  • Częstotliwość - określa jak często wykonywać zdjęcie obrazu z kamery i przesyłać je na serwer. Mniejsze wartości pozwalają uzyskać płynniejszy obraz z kamery, ale bardziej obciąża sieć (upload) i komputer.
  • Agregacja - włącza lub wyłącza wysyłanie plików JPG w paczkach. Przy wyłączonej agregacji każde zdjęcie wysyłane jest w osobnej wiadomości e-mail. Aby zmniejszyć liczbę otrzymywanych wiadomości, można włączyć agregację. Po włączeniu tej opcji wiadomość e-mail zostanie wysłana dopiero po wykonaniu określonej liczby zdjęć. Zdjęcia dołączane są do wiadomości e-mail w formie załącznika (pliki JPG).


Detekcja i alarm
Wbudowane w program algorytmy wykrywające ruch i dźwięk pozwalają na automatyczne włączenie przechwytywania lub wzbudzenie alarmu. Funkcja ta działa także w przypadku kamer, które nie mają wbudowanych sprzętowych detektorów. Jeśli kamera posiada lepszy detektor (np. taki, który pozwala określić strefy detekcji), może on być wykorzystywany razem z detektorem zaimplementowanym w programie.
Przechwytywanie uruchamiane jest przyciskiem START znajdującym się na karcie Sterowanie. Przy włączonej detekcji, plik wyjściowy tworzony jest zawsze, jednak dane zapisywane są do pliku tylko w przypadku wykrycia ruchu lub dźwięku.
 • Detekcja ruchu - włącza lub wyłącza detektor ruchu. Po przekroczeniu ustalonej wartości progowej wzbudza alarm i aktywuje zapis do pliku, wysyłanie obrazu na serwer FTP lub wysyłanie wiadomości e-mail
  • Czułość - pozwala określić próg detekcji ruchu. Mniejsze wartości (wskaźnik w lewo) zwiększają czułość detektora; większe wartości (wskaźnik w prawo) zmniejszają czułość detektora. Czułość należy wyregulować tak, aby przy statycznym obrazie nie była zgłaszana detekcja
 • Detekcja dźwięku - włącza lub wyłącza detektor dźwięku. Po przekroczeniu ustalonej wartości progowej wzbudza alarm i aktywuje zapis do pliku, wysyłanie obrazu na serwer FTP lub wysyłanie wiadomości e-mail
  • Czułość - pozwala określić próg natężenia dźwięku. Mniejsze wartości (wskaźnik w lewo) zwiększają czułość detektora; większe wartości (wskaźnik w prawo) zmniejszają czułość detektora. Czułość należy wyregulować tak, aby podczas ciszy (tylko szum tła) nie była zgłaszana detekcja
 • Alarm wizualny - wyświetla kolorową ramkę wokół okna podglądu z kamery
  • Kolor ramki - kolor ramki sygnalizującej detekcję
 • Alarm dźwiękowy - generuje sygnał dźwiękowy
  • Dźwięk WAV - nazwa pliku WAV lub nazwa dźwięku systemowego sygnalizującego detekcję


Wyświetlanie
 • Znacznik czasu
  • Włączony - włącza lub wyłącza, tzw. znacznik czasu. Znacznik czasu zawiera aktualną datę i godzinę oraz opcjonalnie dodatkowy tekst
  • Położenie (X/Y) - określa umiejscowienie znacznika czasu wkomponowanego w obraz. Wartości położenia można wpisywać bezpośrednio do odpowiednich pół edycyjnych lub ustawiając kursor w wybranym miejscu obrazu w oknie podglądu, przytrzymując lewy klawisz myszy
  • Czcionka - określa nazwę czcionki
   • Rozmiar - rozmiar znacznika czasowego
   • Kolor czcionki - kolor czcionki znacznika czasowego. Jeżeli znacznik rysowany jest bez tła, najlepiej używać kolorów o wysokim kontraście w stosunku do obrazu z kamery
   • Kolor tła - kolor podkładu rysowanego pod znacznikiem czasowym. Ustawienie koloru na "Przeźroczysty" wyłącza rysowanie podkładu
  • Opis widoku - umożliwia określenie tekstu, który ma być dodawany do znacznika czasowego. W większości wypadków opcję wykorzystuje się do opisu miejsca usytuowania kamery lub opisu kadru


Sterowanie kamerą
 • Regulacja obiektywu - włącza lub wyłącza sterowanie obiektywem kamery przez program. Jeżeli kamera nie daje możliwości ręcznej regulacji danego parametru, opcja regulacji będzie nieaktywna.
  • Ekspozycja - określa ustawienie ekspozycji wyrażonych sekundach jako logarytm o podstawie 2. Przykładowo: wartość ekspozycji -3 = 1/8 s; -2 = 1/4 s; 1 = 2 s; 2 = 4s, itd.
  • Przysłona - określa ustawienie przesłony wyrażone w jednostce f stop * 10
  • Ogniskowa - określa ustawienie ogniskowej wyrażone w milimetrach jako dystans do idealnie wyostrzonego obiektu. Zakres uzależniony od parametrów sprzętu.
 • Sterowanie PTZ - włącza lub wyłącza sterowanie obrotem kamery i teleobiektywem (pan, tilt, zoom)
  • (Wyłącz) - sterowanie wyłączone
  • Tylko analogowe - sterowanie PTZ realizowane przez wbudowany układ kamery
  • Tylko cyfrowe - sterowanie PTZ realizowane przez program. W tym trybie program wykorzystuje nadmiarowe piksele matrycy i algorytmy cyfrowego powiększania obrazu
  • Analogowe + cyfrowe - sterowanie odbywa się analogowo. Jeśli układ sterowania wbudowany w kamerę nie może zrealizować zadania (np. po osiągnięciu wartości granicznej), program automatycznie aktywuje sterowanie cyfrowe.

2a) Konfiguracja kamery sieciowej (kamery IP)

Po ustawieniu urządzenia wideo na "Ferro Network Camera" i kliknięciu przycisku "[...]" zostanie wyświetlone okno konfiguracji kamery sieciowej (rys. poniżej). W oknie tym należy podać adres IP kamery lub jej nazwę sieciową. Może to być kamera podłączona do sieci kablem ethernet lub kamera Wi-Fi korzystająca z łączności radiowej. Kamera może pracować w sieci lokalnej (LAN) lub w sieci Internet. Kamera musi udostępniać obraz w formacie JPEG lub M-JPEG.

Opis dostępnych opcji:
 • Adres IP lub nazwa sieciowa kamery - określa adres IP lub nazwę DNS kamery. Dostęp do kamery odbywa się za pośrednictwem protokołu HTTP.
 • Port połączenia - numer portu, na którym działa kamera. Port domyślny: 80 (HTTP)
 • Nazwa użytkownika - nazwa konta użytkownika kamery. Puste pole oznacza logowanie anonimowe.
 • Hasło dostępu - hasło dostępu do konta
 • Format kodowania sygnału - określa format kompresji lub format strumienia wideo. Po ustawieniu tego parametru na "Wybór automatyczny" program stara się wykryć i ustawić odpowiedni format. Jeśli program nie może automatycznie ustawić odpowiedniego formatu, należy ręcznie wpisać pełną ścieżkę do strumienia wideo w formacie: /[ŚCIEŻKA]/[PLIK], np.:
  • /jpg/image.jpg
  • /cgi-bin/video.jpg
  • /snapshot.cgi
  • /live/mjpeg


Ustawienia kamery IP

Konfiguracja kamery IP

Większość kamer sieciowych wymaga, aby przy połączeniu wprowadzić nazwę użytkownika i hasło dostępu. Dane potrzebne do uwierzytelnienia oraz adres URL powinny znajdować się w instrukcji obsługi kamery.
Program obsługuje wszystkie typy kamer IP, które udostępniają obraz w formacie JPEG i M-JPEG. Kamery, które wyświetlają obraz w przeglądarce internetowej wyłącznie przy pomocy komponentów ActiveX i nie udostępniają obrazów (plików) w formacie JPEG lub strumienia M-JPEG, nie są obsługiwane. Aktualna (niepełna) lista kompatybilnych z programem kamer znajduje na stronie: Lista obsługiwanych kamer USB (internetowych), kamer IP (sieciowych), wielokanałowych kart przechwytujących (DVR) i kart telewizyjnych (TV)
Parametry takie jak: wymiary obrazu, format i stopień kompresji należy ustawić poza programem, bezpośrednio w panelu sterowania kamery. Panelu sterowania kamery dostępny jest zazwyczaj po wpisaniu adresu IP lub nazwy kamery w przeglądarce internetowej.

Aby ograniczyć wykorzystanie łącza sieciowego oraz użycie procesora, można zmniejszyć wartość parametru FPS znajdującego się na karcie Ustawienia kamer w sekcji Źródło sygnału | Wideo.


Retransmisja MJPEG HTTP

Program obsługuje wyłącznie strumień M-JPEG poprzez protokół HTTP. Jeśli kamera wysyła strumień w innym formacie (np. H.264, MPEG4) lub poprzez inny protokół (np. RTP, RTSP), bezpośredni odbiór nie będzie możliwy. W takim wypadku należy zastosować dodatkowy program (np. VLC), który będzie przeprowadzał retransmisję - będzie odbierał strumień w jednym formacie i wysyłał go w formacie M-JPEG za pomocą protokołu HTTP. Retransmisja może być wykonywana na tym samym komputerze, na którym działa program Ferro CCTV lub na innym komputerze.

Przykład 1 - nadawanie strumienia MJPEG (zrzut ekranu komputera) poprzez protokół HTTP
vlc -vvv screen:// :sout=#transcode{vcodec=MJPG,vb=800,scale=1}:
duplicate{dst=std{access=http{mime=multipart/x-mixed-replace},mux=mpjpeg,dst=:80/cgi-bin/mjpeg}}
2b) Podgląd zdalny (strumieniowanie)

Strumieniowanie daje możliwość zdalnego podglądu obrazu i odsłuchu dźwięku z kamer sieciowych (IP), kamer internetowych (USB) lub kamer analogowych (karty DVR). Po uaktywnieniu opcji Podgląd zdalny program działa jako serwer multimediów i udostępnia obraz i dźwięk z kamer na portach TCP o numerach od 8081 (pierwsza kamera) do 8089 (dziewiąta kamera). Dostęp do tych strumieni można uzyskać z dowolnego komputera stacjonarnego, laptopa lub urządzenia PDA podłączonego do sieci komputerowej (LAN lub Internet). Komputer, na którym chcemy mieć podgląd, musi być wyposażony w odpowiedni program do odtwarzania strumienia multimedialnego w formacie ASF/WMV, np.:
 • Windows Media Player (system Windows)
 • VLC media player (systemy Windows, Linux, Mac OS)
 • MPlayer (systemy Windows, Linux, Mac OS)

Zdalny podgląd obrazu z kamery w programie VLC Media Player

Zdalny podgląd na żywo w programie VLC Media Player


Aby wyświetlić obraz z kamery na komputerze zdalnym, należy uruchomić odtwarzacz multimedialny, wybrać polecenie Plik | Otwórz adres URL i wpisać nazwę protokołu, adres IP komputera lub jego nazwę sieciową i numer portu TCP, np.:
 • mms://192.168.0.77:8081 (podgląd z kamery nr 1)
 • mms://192.168.0.77:8082 (podgląd z kamery nr 2)
 • mms://DEUTER:8083 (podgląd z kamery nr 3)
 • mms://DEUTER:8084 (podgląd z kamery nr 4)

Adres IP komputera oraz numer portu TCP dla danej kamery można odczytać w karcie "Narzędzia | Ustawienia kamer" w polu "Podgląd i odsłuch | Zdalny | TEST"

Komputery wyposażone w więcej niż jedno urządzenie sieciowe (karta sieciowa, modem) posiadają kilka adresów sieciowych. Każdy z tych adresów może być wykorzystany do nawiązania połączenia. Przykładowo: komputer może mieć adres IP w sieci lokalnej (adres IP interfejsu karty sieciowej) 192.168.1.1 i adres IP w sieci Internet (adres IP interfejsu modemu lub adres IP routera połączonego z siecią Internet) 83.76.1.2. Aby odebrać strumieniowany sygnał z komputera podłączonego do tej samej sieci lokalnej, należy podać pierwszy adres IP (adres interfejsu karty sieciowej); aby połączyć się z komputera podpiętego do sieci Internet, należy podać drugi adres IP (adres interfejsu modemu). Poniżej znajduje się dokładniejszy opis sposobu odbioru sygnału poprzez Internet.


Udostępnianie obrazu z kamery w sieci

Udostępnianie obrazu i dźwięku z kamery w sieci LAN lub sieci InternetDostęp do serwera* podłączonego do Internetu za pomocą modemu
1) Jeżeli serwer jest podłączony do Internetu za pomocą modemu, do odbioru strumienia potrzebna jest znajomość adresu IP przydzielonego przez dostawcę Internetu do serwera. Adres ten można odczytać w ustawieniach połączenia modemowego (Panel sterowania | Połączenia sieciowe | Właściwości połączenia z siecią Internet) lub wchodząc z serwera na stronę: Jaki jest mój adres IP w sieci Internet ?
2) Aby uzyskać dostęp do serwera* znając jego adres IP, należy jeszcze odblokować porty TCP, na których będzie udostępniany podgląd. W tym celu należy przejść do Panelu sterowania | Zapora systemu Windows i odblokować porty TCP od numeru 8081 do 8089. Jeżeli w serwerze jest zainstalowane dodatkowe oprogramowanie typu firewall (lub program antywirusowy z funkcją zapory ogniowej), w nim również należy wyłączyć blokowanie połączeń przychodzących na porty TCP 8081-8089.

Dostęp do serwera* podłączonego do Internetu poprzez router
1) Jeżeli serwer jest podłączony do Internetu poprzez router, do odbioru strumienia potrzebna jest znajomość adresu IP przydzielonego przez dostawcę Internetu do routera. Adres ten można odczytać w panelu sterowania routera lub wchodząc z serwera na stronę: Jaki jest mój adres IP w sieci Internet ?
2) Aby uzyskać dostęp do routera znając jego adres IP, należy jeszcze odblokować odpowiednie porty TCP. W tym celu należy przejść do panelu sterowania routera i odblokować porty TCP od numeru 8081 do 8089 (opcja "Security", "Firewall" lub "Zapora ogniowa").
3) Router należy skonfigurować tak, aby połączenia przychodzące na porty TCP 8081-8089 były przekierowywane do serwera (adres interfejsu karty sieciowej serwera). Tego typu konfigurację należy wykonać w panelu sterowania routera (opcja "NAT" lub "Port Forwarding").
4) Ostatni krok polega na odblokowaniu portów TCP na serwerze. W tym celu należy przejść do Panelu sterowania | Zapora systemu Windows i odblokować porty TCP od numeru 8081 do 8089. Jeżeli w serwerze jest zainstalowane dodatkowe oprogramowanie typu firewall (lub program antywirusowy z funkcją zapory ogniowej), w nim również należy wyłączyć blokowanie połączeń przychodzących na porty TCP 8081-8089.

Dynamiczny adres IP przydzielany przez dostawcę Internetu
Jeżeli dostawca Internetu przydziela dynamiczne adresy IP, oznacza to, że co pewien czas połączenie z internetem jest resetowane i przydzielany jest nowy (losowy) adres IP. W takiej sytuacji, aby mieć możliwość stałego podglądu do obrazu z kamer strumieniowanych przez serwer, należy skorzystać z usługi sieciowej Dynamic DNS (DDNS) lub zestawić wirtualną sieć prywatną (VPN - ang. Virtual Private Network).
Listę firm świadczących usługi DDNS można znaleźć na stronie DynSite. Najbardziej popularne to: www.dyndns.org i www.tzo.com. Wirtualną sieć prywatną można łatwo utworzyć przy pomocy aplikacji Hamachi.

Obciążenie sieci podczas strumieniowania
Obciążenie pasma sieciowego podczas strumieniowania uzależnione jest od wybranej jakości przechwytywania, liczny strumieni (kamer, dla których włączono strumieniowanie) i liczby użytkowników zdalnych korzystających z strumieniowania. W zależności od wersji programu z serwerem może się połączyć w tym samym czasie maksymalnie dwóch użytkowników (wersje Home i Standard) lub 50 użytkowników (wersja Pro). Jeżeli żaden z użytkowników zdalnych nie jest połączony z serwerem, dane nie są przesyłane przez sieć. Aktualny transfer można kontrolować w programie Ferro CCTV na karcie Sterowanie w polu Statystyki.

Zabezpieczenie dostępu do strumienia
Dostęp do strumieni nie jest chroniony hasłem. Wszyscy użytkownicy sieci, którzy mają dostęp do serwera* i znają jego adres IP, mogą uzyskać dostęp do obrazu z kamer. Aby dostęp do strumieni mieli tylko wybrani użytkownicy, należy udostępniać strumienie tylko w zabezpieczonych wirtualnych sieciach prywatnych (VPN). Dostęp do serwera* na portach TCP 8081-8089 dla połączeń przychodzących z innych sieci należy zablokować za pomocą zapory sieciowej (Firewall).


* "serwer" - komputer z uruchomionym i skonfigurowanym do udostępniania strumienia w sieci programem Ferro CCTV

 III. Tryb: Odtwarzanie nagrań1. Sterowanie

Karta Sterowanie w trybie odtwarzania daje możliwość określenia zakresu odtwarzania, uruchamiania i zatrzymywania odtwarzania, przewijania nagrania do określonego miejsca. W zależności od wybranych ustawień, w oknie podglądu może być wyświetlany obraz z wszystkich dziewięciu kamer, z kamer od pierwszej do czwartej lub od piątej do ósmej. Obraz z każdej kamery może być też wyświetlany osobno. Podgląd z kamer może być wyświetlany w oknie lub na pełnym ekranie.


Przeglądanie nagrań

Odtwarzanie zarejestrowanego materiału

Jeżeli suwak osi czasu wskazuje na okres, kiedy kamera była wyłączona, zamiast obrazu z kamery jest wyświetlany napis informujący o braku nagrania z określonego terminu.

Opis dostępnych poleceń:

 • Tryby - przełączanie trybu działania programu
  • Monitorowanie
  • Odtwarzanie nagrań
 • Kamera
  • 1 - podgląd z kamery nr 1. Klawisz skrótu: 1
  • 2 - podgląd z kamery nr 2. Klawisz skrótu: 2
  • 3 - podgląd z kamery nr 3. Klawisz skrótu: 3
  • 4 - podgląd z kamery nr 4. Klawisz skrótu: 4
  • 5 - podgląd z kamery nr 5. Klawisz skrótu: 5
  • 6 - podgląd z kamery nr 6. Klawisz skrótu: 6
  • 7 - podgląd z kamery nr 7. Klawisz skrótu: 7
  • 8 - podgląd z kamery nr 8. Klawisz skrótu: 8
  • 9 - podgląd z kamery nr 9. Klawisz skrótu: 9
  • 1-4 - podgląd obrazu z kamer od 1 do 4. Klawisz skrótu: D
  • 5-8 - podgląd obrazu z kamer od 5 do 8. Klawisz skrótu: F
  • 1-9 - podgląd obrazu z kamer od 1 do 9. Klawisz skrótu: A
 • Odtwarzanie
  • Początek odtwarzania - ustawia początek okresu na osi czasu
  • Bieżący czas odtwarzania - wyświetla/zmienia datę i godzinę aktualnie oglądanego materiału
  • Koniec odtwarzania - ustawia koniec okresu na osi czasu
  • Główny suwak przewijania - przewija nagranie do określonego miejsca
  • Zdjęcie - wykonuje stop-klatkę bieżącego obrazu
  • Szybkość odtwarzania - włącza lub wyłącza szybkie odtwarzanie
  • Do przodu/Do tyłu - przewija nagranie do kolejnego punktu. Jeśli w programie podczas rejestrowania nagrań była włączona detekcja ruchu lub detekcja dźwięku, program przewija nagranie do kolejnego miejsca, kiedy został wykryty ruch lub dźwięk.
  • Start - uruchamia odtwarzanie
  • Stop - zatrzymuje odtwarzanie
  • Lista zarejestrowanych zdarzeń - lista terminów, w których program wykrył ruch, dźwięk lub nastąpiło przełączenie nagrywania do nowego pliku. Po wybraniu określonego terminu program przewija nagranie w wybrane miejsce.
  • Przewijanie precyzyjne - zawiera suwaki pozwalające na dokładne przewijanie nagrania względem bieżącej pozycji ustawionej głównym suwakiem przewijania. Suwaki wyskalowane są wg dób, godzin, minut i sekund. Jeśli detekcja była wyłączona, program przewija nagranie do kolejnego pliku.
 • Powiększenie - grupa przycisków służących do sterowania powiększeniem zarejestrowanego obrazu z kamer (zoom)
  • (+) - Przybliżenie. Klawisz skrótu: Num +
  • (--) - Oddalenie. Klawisz skrótu: Num -

 IV. Opcje i polecenia obu trybów1. Widok

Karta zawiera polecenia służące do zmiany aktualnego sposobu wyświetlania okna programu.

Opis dostępnych poleceń:

 • Widok
  • Tryb kompaktowy - ukrywa wszystkie elementy okna głównego poza podglądem z kamer. Włączenie/wyłączenie tego trybu następuje również po dwukrotnym kliknięciu lewym klawiszem myszy w jedną z kart wstążki
  • Zawsze na wierzchu - utrzymuje okno programu przed pozostałymi oknami
  • Pełny ekran - wyświetla okno podglądu na pełnym ekranie. Włączenie/wyłączenie tego trybu następuje również po podwójnym kliknięciu lewym klawiszem myszy w obszarze obrazu z kamer. Klawisz skrótu: ALT + ENTER
 • Polecenia
  • Ukryj okno programu - ukrywa okno programu przed innymi użytkownikami komputera. Aby wyświetlić okno programu ponownie, należy zastosować skrót klawiaturowy zdefiniowany w karcie Ustawienia programu. Domyślny skrót: Ctrl + Shift + F82. Dziennik zdarzeń

Dziennik zdarzeń służy do sprawdzania poprawności działania programu, wyszukiwania przyczyn ewentualnych problemów i wyszukiwania informacji o wykrytej detekcji ruchu lub dźwięku. Na bieżąco można śledzić wszystkie generowane zdarzenia, takie jak: błędy, ostrzeżenia i informacje. Wszystkie zapisane zdarzenia można filtrować według typu zdarzenia oraz kamery, której dana informacja dotyczy.

Aby wyświetlić Dziennik zdarzeń, należy wywołać odpowiednie polecenie z karty Narzędzia lub kliknąć w pasek stanu znajdujący się na samym dole okna programu.

Lista zdarzeń zawiera następujące informacje:
 • Typ zdarzenia (ikona) - rodzaj zdarzenia. Dostępne są trzy typy zdarzeń: błąd, ostrzeżenie, informacja
 • Czas - data i godzina wygenerowania zdarzenia
 • Kamera - numer kamery, z której pochodzi dane zdarzenie. Wpisy bez numeru kamery dotyczą całego programu
 • Komunikat - opis zdarzenia


Dziennik zdarzeń

Dziennik zdarzeń

Opis dostępnych poleceń:
 • Edycja
  • Wyczyść - usuwa wszystkie wpisy. Dziennik zdarzeń można wyczyścić, jeśli program uruchamia się zbyt wolno.
  • Zapisz - zapisuje wszystkie wpisy do pliku
 • Zdarzenie (filtr) - określa, jakiego typu zdarzenia są wyświetlane. Możliwe opcje to: wszystkie, błędy, ostrzeżenia, informacje
 • Kamera (filtr) - określa kamerę, której zdarzenia są wyświetlane.

Listę zdarzeń można filtrować według typu zdarzenia oraz kamery. Zdarzenia, które nie spełniają kryteriów uaktywnionego filtru lub filtrów nie są wyświetlane. Niezależnie jednak od stanu aktywności filtrów wszystkie zdarzenia są zawsze zapisywane w Dzienniku zdarzeń.


3. Ustawienia programu

W karcie Ustawienia programu można skonfigurować opcje dotyczące działania i zachowania programu. Poniżej znajduje się szczegółowy opis poszczególnych opcji.


Ustawienia programu

Ustawienia programu

Opis dostępnych opcji:

 • Uruchamianie
  • Uruchamiaj program przy starcie systemu - po zaznaczeniu tej opcji program będzie uruchamiany automatycznie podczas startu systemu operacyjnego (po zalogowaniu użytkownika do systemu). Aby ta opcja działała poprawnie, system operacyjny musi być skonfigurowany do automatycznego logowania użytkownika. Jak włączyć automatyczne logowanie w systemie Windows
  • Ukryj okno programu po uruchomieniu - pozwala na ukrycie obecności programu w systemie przed innymi użytkownikami komputera
   • Przywołaj okno po naciśnięciu klawiszy - pole edycyjne służące do określenia skrótu klawiaturowego przywołującego, ukryte wcześniej, okno programu
  • Zabezpiecz dostęp do programu - blokuje dostęp do programu użytkownikom, którzy nie znają hasła dostępu
   • Hasło - hasło dostępu do programu
 • Przechwytywanie
  • Włącz przechwytywanie po uruchomieniu programu - po zaznaczeniu tej opcji przechwytywanie rozpoczyna się automatycznie zaraz po uruchomieniu programu. W połączeniu z opcją "Uruchamiaj program przy starcie systemu" pozwala na bezobsługowe podjęcie przechwytywanie po włączeniu lub restarcie komputera.
  • Włącz przechwytywanie wg harmonogramu - po zaznaczeniu tej opcji przechwytywanie rozpoczyna się i kończy zgodnie z ustalonym harmonogramem. Aby wyłączyć automatyczne przechwytywanie, należy zaznaczyć tę opcję i wyczyścić harmonogram. Harmonogram przechwytywania jest dostępny po wywołaniu polecenia "Narzędzia | Harmonogram".
  • Przełącz nagrywanie do nowego pliku po przekroczeniu limitu czasu. Ograniczenie to stosuje się najczęściej, aby zabezpieczyć się przed skutkami utraty dłuższego nagrania (np. z całego dnia) po awarii programu, systemu lub komputera (np. awaria zasilania)
   • Maksymalna długość nagrania - maksymalny czas trwania nagrania wyrażony w minutach
  • Przełącz nagrywanie do nowego pliku po przekroczeniu rozmiaru pliku. Ograniczenie to stosuje się najczęściej, jeśli istnieje potrzeba późniejszej archiwizacji nagrań na nośniku o określonej pojemności (np. CD-ROM: 650 MB)
   • Maksymalna rozmiar pliku - maksymalny rozmiar pliku wyrażony w MB
 • Konserwacja
  • Usuwaj najstarsze nagrania, gdy brakuje miejsca na dysku - włącza automatyczne usuwanie najstarszego nagrania w przypadku małej ilości miejsca na dysku
  • Usuwaj nagrania starsze niż - pozwala określić jak długo nagrania mają być przechowywane na dysku twardym
   • Liczba dni
  • Maksymalna liczba wpisów w Dzienniku zdarzeń - określa limit liczby wpisów w Dzienniku zdarzeń. Mniejsze wartości mogą przyspieszyć szybkość uruchamiania programu
 • Wygląd
  • Rysuj okno programu przy zastosowaniu stylu Aero - włącza rysowanie ramki okna programu z zastosowaniem stylu Aero dostępnego w systemach Windows Vista i nowszych
 • Zaawansowane
  Ostrzeżenie. Zmiana poniższych ustawień może prowadzić do niewłaściwego działania programu lub komputera
  • Włącz renderowanie kodeków innych firm - umożliwia stosowanie podczas przechwytywania filtrów (np. kodeków) innych firm niż Ferro Software i Microsoft. Można testowo uaktywnić tę opcję, jeśli nie można uzyskać obrazu z kamery
  • Wyłącz zaawansowane renderowanie grafiki - program korzysta z najlepszych funkcji systemu operacyjnego i kart graficznych w celu zapewnienia płynnego i wyraźnego obrazu. Jeżeli występują problemy z wyświetlaniem obrazu, należy uaktywnić tę opcję4. Parametry wiersza poleceń

Składnia:

FerroCCTV [/nosplash | /nomove | /noresize | /nomenu | /noclose | /compactdb]


Parametry:

bez parametrów

uruchamia FerroCCTV w trybie standardowym

/nosplash

nie wyświetla okna z paskiem postępu podczas uruchamiania

/nomenu

ukrywa menu programu

/noresize

blokuje możliwość zmiany rozmiaru okna programu

/nomove

blokuje możliwość zmiany położenia okna programu

/noclose

blokuje możliwość zamknięcia okna programu (wyłączenia programu)

/compactdb

kompaktuje bazy danych podczas uruchamiania programu. Kompaktowanie polega na usunięciu nieużywanych obszarów pliku bazodanowego.


 V. Dodatkowe informacje1. Wymagania programu

 • procesor klasy Intel® 1,2 Ghz (zalecany procesor dwurdzeniowy lub lepszy)
 • 256 MB pamięci operacyjnej RAM (zalecane 1 GB)
 • 50 MB wolnego miejsca na dysku (+ miejsce na nagrania wideo)
 • system operacyjny Microsoft® Windows® 2000 / XP / 2003 / Vista / 2008 / Windows 7, Windows 8
 • DirectX® 10 (zalecany DirectX® 11 lub nowszy)
 • Windows Media Player 10 (zalecany Windows Media Player 11 lub nowszy)
 • dowolne urządzenie przechwytujące obraz wideo:2. Lista sprawdzonych kamer, kart przechwytujących i kart telewizyjnych

Ferro CCTV™ współpracuje z wieloma rodzajami urządzeń przechwytujących. Do monitoringu wideo można wykorzystać kamery podłączane do portu USB (kamery internetowe), kamery IP wpinane do sieci LAN (kamery sieciowe), bezprzewodowe kamery IP korzystające z sieci WiFi, wielokanałowe karty DVR lub karty telewizyjne.

Niestety nie wszystkie urządzenia dostępne na rynku będą współpracowały z programem Ferro CCTV. Do obsługi kart DVR potrzebne są sterowniki WDM, jednak producenci tego typu kart często nie dostarczają odpowiednich sterowników. W przypadku kamer IP wymagany jest dostęp do klatek wideo w formacie JPEG. Kamery udostępniające obraz tylko poprzez kontrolki ActiveX nie są obsługiwane.

Kamery internetowe (USB) Kamery sieciowe (IP) Karty wielokanałowe (DVR) Karty telewizyjne (TV)Kamery USB (internetowe)

Ferro CCTV™ obsługuje wszystkie typy kamer USB. Aby program "widział" kamerę podłączoną do portu USB, w systemie muszą być zainstalowane odpowiednie sterowniki.

Komputery stacjonarne wyposażone są przeważnie w dwa lub trzy kontrolery USB. Każdy kontroler USB wyposażony jest w dwa lub trzy porty (złącza) USB. Ze względu na ograniczoną przepustowość, zaleca się, aby do każdego kontrolera była podłączona tylko jedna kamera. Podłączenie większej liczby kamer do tego samego kontrolera może powodować zakłócenia w pracy programu. Jeżeli w komputerze brakuje wolnego kontrolera USB, można dokupić dodatkowy kontroler USB na karcie PCI.
Każda kamera USB powinna być podłączona do osobnego kontrolera USB (nie mylić z wejściem/portem USB)

Kabel USB może mieć maksymalną długość do 5 metrów. Jeżeli potrzebne jest dłuższe połączenie, można zastosować aktywny HUB USB. Pozwoli on na przedłużenie połączenia o kolejne 5 metrów. Do podłączenia kamery można zastosować maksymalnie 5 HUBów USB, co pozwoli na umiejscowienie kamery w odległości do 30 metrów od komputera. Jeżeli taka długość kabla nie jest wystarczająca, należy zastosować kamerę IP podłączaną do sieci komputerowej LAN lub do sieci bezprzewodowej WLAN.

Poniżej znajduje się (niepełna) lista sprawdzonych kamer USB.

Lp.SzukajNazwaLp.SzukajNazwa
1Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika... Creative Webcam Live! Ultra For Notebook 2Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika... Creative Webcam Live!Cam Notebook
3Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika... Creative Webcam Live!Cam Notebook Pro 4Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika... Creative Webcam Live!Cam Optia
5Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika... Creative Webcam Live!Cam Optia Pro 6Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika... Creative Webcam Live!Cam Optia AF
7Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika... Creative Webcam Live!Cam Video IM 8Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika... Creative Webcam Live!Cam Video IM VF0350
9Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika... Creative Webcam Live!Cam Video IM Skype Edition 10Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika... Creative Webcam Live!Cam Video IM Pro
11Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika... Creative Webcam Live!Cam Voice 12Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika... Creative Webcam Notebook Pro
13Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...GENIUS Look 1320 V2 1.3 MPix 14Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...GENIUS USB 1.1 Look 317
15Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...GENIUS USB 2.0 Eye 320 16Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...GENIUS USB 2.0 Look 320S
17Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...GENIUS USB Look 313 Media 18Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...GENIUS USB Slim 1320 1,3MP
19Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...GENIUS USB Slim 1322AF 1,3MP 20Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...GENIUS USB Slim 320 Black
21Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...GENIUS USB Slim 322 Media 22Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Labtec Notebook Cam
23Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika... Labtec Webcam 24Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika... Labtec Webcam 1200
25Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika... Labtec Webcam 2200 26Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika... Labtec Webcam 3300
27Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika... Labtec Webcam 5500 28Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika... Labtec Webcam Plus
29Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika... Labtec Webcam Plus SE 30Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika... Logitech QuickCam Express
31Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika... Logitech QuickCam Express Plus 32Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika... Logitech QuickCam Chat
33Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika... Logitech QuickCam Messenger 34Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika... Logitech QuickCam Connect
35Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika... Logitech QuickCam Communicate Deluxe 36Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika... Logitech QuickCam Communicate STX
37Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika... Logitech QuickCam For Notebooks 38Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika... Logitech QuickCam For Notebooks Deluxe
39Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika... Logitech QuickCam For Notebooks Pro 40Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika... Logitech QuickCam Pro For Notebooks
41Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika... Logitech QuickCam Pro 5000 42Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika... Logitech QuickCam Pro 9000
43Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika... Logitech QuickCam Sphere AF 44Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika... Microsoft NX-3000
45Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika... Microsoft NX-6000 46Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika... Microsoft VX-1000
47Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika... Microsoft VX-3000 48Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika... Microsoft VX-6000
49Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika... Microsoft VX-7000 50Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...

Szukaj ceny... - wyszukiwanie ceny produktu w Google.pl
Szukaj instrukcji obsługi... - wyszukiwanie podręcznika w formacie PDFKamery IP (sieciowe)

Ferro CCTV™ obsługuje wszystkie typy kamer IP, które udostępniają obraz w formacie JPEG lub MJPEG. Kamery, które wyświetlają obraz w przeglądarce internetowej wyłącznie przy pomocy komponentów ActiveX i nie udostępniają obrazów (plików) w formacie JPEG lub strumieni MJPEG, nie są obsługiwane.
Kamera musi generować obraz w formacie JPEG lub MJPEG
Kamery mogą być podłączone do sieci LAN, WAN lub Internet za pomocą kabla sieciowego, modemu lub bezprzewodowo (Wi-Fi, WiMAX, GPRS). Najpopularniejsze kamery stosowane przy monitoringu to: Axis (wszystkie typy), D-Link (DCS-1000(W), DCS-900), Panasonic (BL-C1, BL-C10, BL-C20, BL-C30, KX-HCM10), Sony (SNC-M1, SNC-M3), Airlink, OvisLink AirLive, Veo Observer IP NetCam.

Zobacz też:Konfiguracja kamery sieciowej w programie Ferro CCTV

Poniżej znajduje się (niepełna) lista kamer IP udostępniających obraz w formacie JPEG lub M-JPEG.

Lp.SzukajNazwaLp.SzukajNazwa
1Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...A-linking Al9603 2Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...A-linking Al9643
3Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...A-linking Al9663 4Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Airlink101 Aic250
5Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Avermedia Nc100 6Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Aviosys Ip Kamera 9000
7Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Aviosys Ip Kamera 9100 8Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Axis Camera 205
9Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Axis Camera 206 10Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Axis Camera 207
11Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Axis Camera 210 12Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Axis Camera 211
13Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Axis Camera 212 14Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Axis Camera 213
15Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Axis Camera 214 16Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Axis Camera 216
17Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Axis Camera 221 18Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Axis Camera 225
19Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Axis Camera 231 20Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Axis Camera 232
21Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Axis Camera 2100 22Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Axis Camera 2110
23Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Axis Camera 2120 24Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Axis Camera 2130
25Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Axis Camera 2140 26Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Axis Multi Camera 241Q
27Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Axis Multi Camera 2400 28Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Axis Multi Camera 241S
29Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Axis Video Server 30Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Canon Network Camera
31Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Convovision V600 32Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Creative Britecam
33Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Creative Live! Wireless 34Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...D-link Dcs-900W
35Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...D-link Dcs-1000 36Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...D-link Dcs-2000
37Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...D-link Dcs-2100 38Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...D-link Dcs-5300 High Quality
39Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...D-link Dcs-5300 Low Quality 40Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...D-link Dcs-5300 Medium Quality
41Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...D-link Dcs-6620 42Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...D-link Dcs-900
43Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...D-link Internet Camera 44Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...DigiLan TV7204
45Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Edimax IC-1500 46Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Edimax IC-1500Wg
47Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Elmo 200 48Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Elmo 400
49Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Eltis Et-1001 Ip Camera 50Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Flexwatch Network Camera
51Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Gadspot Gs1000 52Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Gadspot Gs1200
53Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Gadspot Gs1600 54Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Gadspot Gs800
55Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Gadspot Gs9603 56Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Gadspot Gs9684
57Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Genius Ipcam Secure 300 58Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Grand Ip Camera Ii
59Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Grand Ip Video Server 60Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Grandtec Ip Camera
61Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Hawking Nc1000 62Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Hawking Nc1200
63Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Hawking Nc1600 64Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Hawking Nc200
65Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Hawking Nc300 66Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Hawking Nc800
67Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Hawking Nc9603 68Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Hawking Nc9684
69Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Hunt Lan Camera 70Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...I-Catcher ICC
71Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...I-Catcher ICS 72Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...I-Catcher ICV
73Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...I-watcher Ic 74Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Intellinet 550710
75Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Iqeye300 Series 76Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Iqeye501 Series
77Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Iqeye600 Series 78Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Jvc Network Camera
79Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Kingwave Kw3715 80Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Kingwave Kw3716
81Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Kw3701 Cmos Wired 82Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Kw3702 Cmos Wireless
83Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Kw3715 Ccd Wired 84Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Kw3716 Ccd Wireless
85Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Kw3720 1 Port Video Server 86Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Kw3730 Dual Mode Network Camera
87Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Lenovo 1001 Ip Camera 88Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Levelone Fcs-1010
89Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Levelone Wcs-2060 90Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Levo Et-1001 Ip Camera
91Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Lindy Ip Netcam 92Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Link Server Cas 200
93Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Link Server Cas 501 94Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Linksys WVC200
95Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Linksys WVC-54 96Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Lumenera 11059
97Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Lumenera Le175 98Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Lumenera Le275
99Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Mobi Internet Camera 100Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Mobi Mobicam
101Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Mobotix Network Camera 102Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Orite Ip-cam
103Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Orite Pt-300 104Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Panasonic Bb-hcm 311
105Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Panasonic Bb-hcm 331 106Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Panasonic Bb-hcm 371
107Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Panasonic Bb-hcm 381 108Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Panasonic Bl C10
109Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Panasonic Bl C20 110Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Panasonic BL-C30A
111Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Panasonic Ddn-cam1 112Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Panasonic Kx-hcm230
113Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Panasonic Kx-hcm270 114Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Panasonic Kx-hcm280
115Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Panasonic Network Camera 116Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Panasonic Wv-nm100
117Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Panasonic Wv-np240 118Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Panasonic Wv-np244
119Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Panasonic Wv-np472 120Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Pheenet 210ir
121Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Pheenet 310pt 122Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Pixord Video Server
123Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Planet Ica 100 124Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Planet Ica 110
125Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Planet Ica 300 126Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Planet Ica 500
127Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Planet Ivs 100 128Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Planet Video Server
129Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Sitecom Ln-400 130Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Sitecom Ln-401
131Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Soho Internet Camera 132Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Solwise SEC-MJCAS-210IR
133Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Sony Network Camera 134Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Sony Snc-c10
135Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Sony Snc-c10 C11 136Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Sony Snc-df40
137Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Sony Snc-m1 138Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Sony Snc-m3
139Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Sony Snc-p1 140Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Sony Snc-p5
141Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Sony Snc-rz25n 142Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Sony Snc-rz30n
143Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Sony Snc-z20n 144Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Sparklan Cas-861
145Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Stardot Express 6 Server 146Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Stardot Netcam
147Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Sweex Ip Network Camera 148Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Toshiba Ik-wb01a
149Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Toshiba Ik-wb02a 150Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Toshiba Ik-wb11a
151Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Toshiba Ik-wb15a 152Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Toshiba Ik-wb21a
153Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Toshiba Ik-wr01a 154Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Toshiba Network Camera
155Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Trendnet Tv-ip100 156Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Trendnet Tv-ip110/W
157Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Trendnet Tv-ip200 158Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Trendnet Tv-ip201
159Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Trendnet Tv-ip301/W 160Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Trendnet Tv-ip400/W
161Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Trendnet Vip-10 162Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Trust Nw-7100
163Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Vcenter Nc 1000 164Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Vivotek 2000 Series
165Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Vivotek 3000 Series 166Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Vivotek 6000 Series
167Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Vivotek Video Server 168Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...WLAN RobotCam Camera
169Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Xannet Xipcam-1001 Ip Camera 170Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...

Szukaj ceny... - wyszukiwanie ceny produktu w Google.pl
Szukaj instrukcji obsługi... - wyszukiwanie podręcznika w formacie PDFKarty DVR (przechwytujące)

Wielokanałowe karty przechwytujące (DVR) pozwalają na podłączenie do komputera kilku (kilkunastu) przemysłowych kamer wideo. Ferro CCTV™ obsługuje wszystkie karty DVR, do których dostępne są standardowe sterowniki WDM. Jeżeli producent karty nie dostarcza wraz ze sprzętem odpowiednich sterowników, program Ferro CCTV "nie zobaczy" takiej karty.
Karty bez sterowników WDM mogą być używane tylko z programem dostarczonym przez producenta danego urządzenia

W przypadku kart zbudowanych w oparciu o popularne układy Brooktree/Conexant Fusion BT8XX (Bt848, Bt849, Bt878, Bt879), często można zastosować uniwersalne sterowniki WDM Video Capture Driver for Bt848 / Bt849 / Bt878 & Bt879 Chipsets.
Do kart wykorzystujących chipset Techwell TW68xx (Tw6800, Tw6801, Tw6802, Tw6805), można natomiast stosować uniwersalne sterowniki Techwell DVR Video Capture Driver.

Każda karta DVR posiada jeden lub więcej układów przechwytujących obraz. Przeważnie takie układy (chipy) pozwala na przechwytywanie obrazu z prędkością ok. 30 klatek/sek. Producenci kart DVR, aby obniżyć koszty, montują do jednego układu przechwytującego kilka wejść (gniazd). Pozwala to na równoczesne przechwytywanie z kilku kamer (przeważnie z dwóch lub z czterech), ale odbywa się to kosztem zmniejszeniem płynności obrazu. Przykładowo: 4-kanałowa karta DVR zbudowana w oparciu o jeden układ zdolny przechwycić 30 klatek/sek., umożliwia teoretycznie na rejestrowanie obrazu z szybkością ok. 7 klatek/sek. na każdy kanał (kamerę). W im więcej układów przechwytujących wyposażona jest karta DVR, tym większy uzyskamy FPS, a co za tym idzie, bardziej płynny obraz.
Większość tanich kart DVR, działających w oparciu o sterowniki uniwersalne pozwala w praktyce na rejestrowanie obrazu z maksymalną szybkością 1 kl./s na każdy kanał (kamerę)

Poniżej znajduje się (niepełna) lista wielokanałowych kart przechwytujących dostarczanych ze sterownikami WDM.

Lp.SzukajNazwaLp.SzukajNazwa
1Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...PV-149 - 4 Port Video Capture Card (120FPS) 2Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...PV-153 - 4 Port Video, 4 Port Audio Capture Card (120FPS)
3Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...PV-183 - 8 Port Video, 8 Port Audio Capture Card (240FPS) 4Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...PV-981 - 4 Port Video Capture Card (120FPS)
5Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Euresys Picolo 6Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Euresys Picolo Junior 4
7Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Euresys Picolo Pro 2 8Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Euresys Picolo Pro 3
9Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Euresys Picolo Tymo 10Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Euresys Picolo Tetra
11Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Euresys Picolo Alert 12Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Euresys Picolo Diligent
13Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Euresys Picolo Diligent Plus 14Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...ViewCast Osprey PCI Cards
15Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...DVR Techwell AJ314 16Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...DVR Techwell AJ316
17Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...DVR Techwell AJ416 18Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...DVR ES-404Ti
19Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...DVR TV-10104 20Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...DVR TV-10416
21Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...DVR TV-404A 22Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...DVR TV-808R
23Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...PICO2000 DVR Card 24Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...PICO 2000 LW-104 DVR Card

Szukaj ceny... - wyszukiwanie ceny produktu w Google.pl
Szukaj instrukcji obsługi... - wyszukiwanie podręcznika w formacie PDFKarty TV (telewizyjne)

Karty TV są przeważnie używane do wyświetlania programów telewizyjnych na ekranie monitora. Urządzenia te są zbudowane, podobnie jak karty DVR, w oparciu o układ przechwytujący. (Zawierają dodatkowo tuner telewizyjny, dzięki któremu możliwy jest odbiór sygnału stacji telewizyjnych, ale z punktu widzenia monitoringu wideo nie jest to istotne.) Przeważnie każda karta telewizyjna wyposażona jest w dwa złącza (gniazda) wideo. W większości wypadków są to złącza typu Composite i S-Video. Do każdego z nich, przy pomocy odpowiednich przewodów, można podłączyć jedną kamerę wideo.

Ponieważ karty TV wyposażone są tylko w jeden układ wideo, przechwytujący obraz z prędkością 30 kl./s, możliwa jest rejestracja obrazu z dwóch kamer z częstotliwością ok. 15 klatek/sek. W praktyce szybkość przechwytywania może być jednak dużo niższa (ok. 1-2 kl./s).

Ferro CCTV™ współpracuje praktycznie z wszystkimi kartami telewizyjnymi dostępnymi na rynku.

Poniżej znajduje się (niepełna) lista kart telewizyjnych, które można wykorzystać do przechwytywania obrazu z kamer.

Lp.SzukajNazwaLp.SzukajNazwa
1Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...3DeMON TV/FM/Capture 2Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...AIMS VideoHighway Xtreme 98
3Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Aims Xtreme98 4Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Apac ViewComp
5Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Arowana Power TV 6Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...ART TV
7Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Askey CPH-033 8Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Askey CPH-050
9Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Askey TVCapture 10Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...ATI-TV Wonder
11Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...ATI TVWonder VE 12Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...AverMedia TVPhone
13Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...AverMedia TVPhone2 14Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...AverMedia TVPhone95
15Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...AverMedia TVPhone98 16Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...AverMedia TVPhone 98/VCR
17Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...AverMedia TVCapture95 18Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...AverMedia TVCapture98
19Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...AverMedia TVCapture 95/98 20Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...AVerMedia TVCapture98 VCR
21Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...AverMedia TVCapture98 LG 22Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...AverMedia TVStudio
23Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...BestBuy EasyTV 24Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Boeder TV Card
25Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Chronos Video Shuttle II 26Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Chronos Video Shuttle II FM
27Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Dart TV Live 28Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Dynalink TV-FM
29Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...FastCom TV 30Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...ForteMedia PV-951
31Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...FlyVideo 98 FM 32Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...FlyVideo 2000S
33Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...FlyVideo II 34Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Genius Wonder ProII
35Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Genius Wonder ProII V2/FM 36Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Grandmars PV951
37Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Guillemot MaxiTV PCI2 38Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Guillemot MaxiTV Video 3
39Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Hauppauge 848/878 40Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Hauppauge WinTV Radio
41Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Hauppauge WinTV Theatre 42Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...ImageWorld ConferenceTV
43Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Inter Vision IV-560 44Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...KNC ONE TVstation Pro
45Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Kworld 46Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Leadtek WinFast 2000
47Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Leadtek WinView 601 TV/FM 48Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Lenco MXR 9577
49Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Mach TV 50Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...MACH TV2
51Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Magic TView (BestBuy) CPH061 52Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...MagicXpress
53Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...MediaForte TV/Radio 54Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...MiroVIDEO PCTVRave
55Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...MiroVIDEO PCTVpro 56Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Pace TV
57Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Pinnacle Studio PCTV II 58Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...PixelView
59Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...PixelView SM 60Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...PixelView SM-2/PlayTV
61Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...PixelView SM OEM 62Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...PixelView TVPak
63Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...PixelView PlayTV Pak 64Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...PixelView PlayTV Pro
65Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...PixelView PlayTV Pro BT878+ W/FM 66Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...PixelView PV-BT878P+ W/FM + NICAM
67Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...PixelView PV-BT878P+ W/FM SM 68Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...PixelView PV-BT878P+ W/FM SM Box
69Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...PowerColor MTV878 70Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Provideo PV-951TF
71Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...PTV Personal TV Card 72Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...SKY
73Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...STB TV PCI 74Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Tekram M205
75Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...TerraTec TerraTV Radio+ 76Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...TerraTec TerraTValue
77Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...TitanMedia SuperVision 78Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...TTT CPH053
79Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...TV Capturer 80Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...TVLink
81Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...TV Vision PV-951 82Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...TV Vision PV-951T
83Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...TViewer 84Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Typhoon TView
85Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Typhoon TV Tuner 86Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Zoltrix Genie TV
87Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Zoltrix TV Max 88Szukaj ceny... Szukaj podręcznika użytkownika...Zoltrix TV Max II

Szukaj ceny... - wyszukiwanie ceny produktu w Google.pl
Szukaj instrukcji obsługi... - wyszukiwanie podręcznika w formacie PDF


3. Pomoc techniczna

W przypadku zgłaszania problemów technicznych prosimy skorzystać z formularza kontaktowego działu pomocy technicznej wbudowanego w program (Menu programu | Zgłoszenie pomocy technicznej). Do wiadomości wysyłanej z programu dołączany jest raport na temat składników komputera, który jest nam niezbędny do udzielenia Państwu pomocy.

Kontakt z firmą Ferro Software: www.ferro.com.pl/kontakt.html
Menu programu


FERRO Software on TwitterStrona zabezpieczona przy pomocy sieciowego systemu do backupu - Ferro Backup System
Copyright © 2000 - 2021 FERRO Software. Wszelkie prawa zastrzeżone.   |Kontakt|